แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 มีนาคม 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (ส่วนขยาย)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9341
ชื่อโครงการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (ส่วนขยาย)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส. 1009/13629
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 04 ธ.ค. 2546
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (ส่วนขยาย) - รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียส ปาร์ค จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรม 28 ก.ย. 2564 ทส 1010.3/16031
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล แม่น้ำคู้ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
15421
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (ครั้งที่ 3) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด อุตสาหกรรม 08 ม.ค. 2564 ทส 1010.3/170
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20110
14879
3 โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1 (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด อุตสาหกรรม 28 มี.ค. 2556 ทส 1009.3/3844
ที่อยู่ ต.หนองขาม ศรีราชา ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
6797
4 โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1 (ส่วนขยาย) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด อุตสาหกรรม 26 ก.พ. 2551 ทส 1009.3/1453
ที่อยู่ ต.หนองขาม ศรีราชา ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
3278