แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ดิเอ็กเซล ไฮด์อะเวย์ สุขุมวิท 71 (The Excel Hideaway Sukhumvit 71)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12998
ชื่อโครงการ โครงการ ดิเอ็กเซล ไฮด์อะเวย์ สุขุมวิท 71 (The Excel Hideaway Sukhumvit 71)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/1745
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 07 ก.พ. 2562
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย ปรีดีพนมยงค์ 14 แยก 6 ถนน - ตำบล พระโขนงเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี)
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดิเอ็กเซล ไฮด์อะเวย์ สุขุมวิท 71 (The Excel Hideaway Sukhumvit 71) - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดิเอ็กเซล ไฮด์อะเวย์ สุขุมวิท 71 (The Excel Hideaway Sukhumvit 71) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1 โครงการ ดิ เอ็กเซล ไฮด์อะเวย์ สุขุมวิท 71 ระยะก่อสร้าง ก.ค - ธ.ค. 62
บทที่ 2 โครงการ ดิ เอ็กเซล ไฮด์อะเวย์ สุขุมวิท 71 ระยะก่อสร้าง ก.ค - ธ.ค. 62
บทที่ 3 โครงการ ดิ เอ็กเซล ไฮด์อะเวย์ สุขุมวิท 71 ระยะก่อสร้าง ก.ค - ธ.ค. 62
บทที่ 4 โครงการ ดิ เอ็กเซล ไฮด์อะเวย์ สุขุมวิท 71 ระยะก่อสร้าง ก.ค - ธ.ค. 62
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่ 1 โครงการ ดิ เอ็กเซล ไฮด์อะเวย์ สุขุมวิท 71 1-63
บทที่ 2 โครงการ ดิ เอ็กเซล ไฮด์อะเวย์ สุขุมวิท 71 1-63
บทที่ 3 โครงการ ดิ เอ็กเซล ไฮด์อะเวย์ สุขุมวิท 71 1-63
บทที่ 4 โครงการ ดิ เอ็กเซล ไฮด์อะเวย์ สุขุมวิท 71 1-63
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
โครงการ The Excel Hideaway Sukhumvit 71
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)