แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 16 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105562170158

ที่อยู่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล บางโพงพาง เขต/อำเภอ ยานนาวา

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 1 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ KingBridge Tower (คิงบริดจ์ ทาวเวอร์) ของบริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 ก.ย. 2564 อื่นๆ 15438