แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท คูนแคปปิตอลพาร์ทเนอร์ส จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125557022162

ที่อยู่ 59/322 ซอย นิมิตใหม่ 28 ถนน -
แขวง/ตำบล สามวาตะวันออก เขต/อำเภอ คลองสามวา

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10510

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท คูนแคปปิตอลพาร์ทเนอร์ส จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 1 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ Happy Cloud Residence (แฮปปี้คลาวด์ เรสซิเด้นซ์) ของบริษัท คูน แคปปิตอลพาร์ทเนอร์ส จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
17 ส.ค. 2564 อื่นๆ 15409