แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 08 ธันวาคม 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

นิติบุคคลอาคารชุดเอพพิโซด คอนโดมิเนียม


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994002213473

ที่อยู่ 45 ซอย - ถนน เทพรักษ์
แขวง/ตำบล อนุสาวรีย์ เขต/อำเภอ บางเขน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220

โทรศัพท์ 020520502

โทรสาร -

อีเมล episodecondo1@gmail.com

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท นิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ นิติบุคคลอาคารชุดเอพพิโซด คอนโดมิเนียม มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 1 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ EPISODE ของบริษัท ไพร์ซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 ธ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 10286