แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 มีนาคม 2566

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105543085710

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล - เขต/อำเภอ -

จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2546 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 7 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ชาโตว์ อินทาวน์ แอท เสนาสเตชั่น อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
11 ก.ค. 2562 ยื่น Monitor 1/2564 13668
2 โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
15 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11045
3 โครงการ ชาโตว์ อินทาวน์ ปิ่นเกล้า อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
09 มิ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 9296
4 โครงการ ชาโตว์ อินทาวน์ พระราม 8 (อาคารชุดพักอาศัยสูง 13 ชั้น) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
30 ธ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 9405
5 โครงการ อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น ซอยพหลโยธิน 30 ของบริษัท พระยาพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
22 ก.ค. 2554 เปิดดำเนินการ 5391
6 โครงการพระยาภิรมย์-ชาโตว์ อินทาวน์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 ม.ค. 2549 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 2657
7 โครงการ ชาโตว์ เจ้าพระยา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 ก.ค. 2546 เปิดดำเนินการ 1994