แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มีนาคม 2566

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท เอ็มพี จี1 (ประเทศไทย) จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105541031221

ที่อยู่ 1010 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 29-31 ซอย - ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวง/ตำบล จตุจักร เขต/อำเภอ จตุจักร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

โทรศัพท์ 027669999

โทรสาร 027667882

อีเมล nalinee.wa@mubadalapetroleu.com

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท เอ็มพี จี1 (ประเทศไทย) จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 3 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมในทะเล แหล่งมโนราห์ แปลงสำรวจหมายเลข G1/48 ของบริษัท เพิร์ลออย (อมตะ) จำกัด สำรวจผลิตปิโตรเลียม 17 ส.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2563 6467
2 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม (ระยะที่ 2) แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G1/48 ของบริษัท เพริล์ ออย (อมตะ) จำกัด สำรวจผลิตปิโตรเลียม 08 ก.พ. 2555 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ ยื่น Monitor 3/2562 6511
3 โครงการ ขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G1/48 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 08 ธ.ค. 2552 4181