แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 มกราคม 2566

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000165706

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล - เขต/อำเภอ -

จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 15 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) คมนาคม
กรุงเทพมหานคร
04 ก.พ. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 13038
2 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ลำลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ลำลูกกา (ปัจจุบัน รฟม. เป็นผู้ดำเนินการ) กรณียกเลิกการติดตั้งแผงบังสายตาบริเวณพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ คมนาคม
กรุงเทพมหานคร
08 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 12255
3 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ลำลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ (ปัจจุบัน รฟม. เป็นผู้ดำเนินการ) กรณีก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกเสนา คมนาคม
กรุงเทพมหานคร
08 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 12256
4 รายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ (กรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ช่วงเตาปูน – บางซื่อ ในระยะดำเนินการ) คมนาคม
กรุงเทพมหานคร
08 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 12832
5 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายพหลโยธิน (หมอชิต - สะพานใหม่ - ลำลูกกา) บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการฯ ถึงสถานีห้าแยกลาดพร้าว และบริเวณอุโมงค์อนุสาวรีย์หลักสี่ คมนาคม
กรุงเทพมหานคร
29 มี.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 10768
6 โครงการรถไฟฟ้า สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง คมนาคม
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
12 ม.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10295
7 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-ลำสำลี-มีนบุรี คมนาคม 30 ก.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 9300
8 รายงานขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแผนมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล คมนาคม 27 ก.พ. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 9744
9 ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท(สุขุมวิท 81 - สำโรง)และโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนขยายสายสุขุมวิท (สำโรง - สมุทรปราการ)ของกรุงเทพมหานคร (ปัจจุบัน รฟม.เป็นผู้ดำเนินการ)กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ คมนาคม
สมุทรปราการ
06 พ.ย. 2555 เปิดดำเนินการ 1/2562 6993
10 โครงการ ระบบขนส่งมวลชนสายสีชมพู คมนาคม
กรุงเทพมหานคร
22 ส.ค. 2554 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 6575
11 โครงการ รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงสามเสน - บางบำหรุ และการปรับปรุงมาตราการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางกะปิ-สามเสน คมนาคม
กรุงเทพมหานคร
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 6963
12 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงบางซื่อ - ท่าพระ คมนาคม
กรุงเทพมหานคร
20 พ.ย. 2551 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 4293
13 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค (การเพิ่มสถานีเพชรเกษม 48 และศูนย์ซ่อมบำรุง) คมนาคม
กรุงเทพมหานคร
13 พ.ย. 2551 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 4502
14 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนต่อขยายโดยรวม) ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ลำลูกกา) คมนาคม
ปทุมธานี
25 เม.ย. 2551 เปิดดำเนินการ 3907
15 โครงการ รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฏร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - สะพานพระนั่งเกล้า และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ช่วงสะพานพระนั่งเกล้า - บางซื่อ คมนาคม 21 มี.ค. 2550 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 9044