แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107556000655

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล อรุณอมรินทร์ เขต/อำเภอ บางกอกน้อย

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 7 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ริชพอยท์ @ บีทีเอสวุฒากาศ (Rich Point @ BTS Wutthakat) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
30 ก.ย. 2564 อื่นๆ 15455
2 โครงการ The Rich Rama9-Srinakarin Triple Station (เดอะริช พระราม9-ศรีนครินทร์ ทริปเปิ้ลสเตชั่น) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
07 มี.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564 13104
3 โครงการ ริชพาร์ค อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
05 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 10291
4 โครงการ เดอะริช @ นานา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
10 ก.พ. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 9903
5 โครงการ the Rich @ sathorn-taksin ของบริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 ก.ย. 2558 เปิดดำเนินการ 9562
6 โครงการ ริชพาร์ค ไทรม้า อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
28 เม.ย. 2557 เปิดดำเนินการ 7476
7 โครงการ ริชพาร์ค @เตาปูน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
22 เม.ย. 2556 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2556 6860