แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2532 ถึงวันที่ 21 มิ.ย. 2537)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537002303

ที่อยู่ 1168/109 ซอย - ถนน พระราม 4
แขวง/ตำบล ทุ่งมหาเมฆ เขต/อำเภอ สาทร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 26 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ลุมพินี เพลส บางนา กม.3 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
31 พ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560 10871
2 โครงการ ลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์ – บางแวก อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 พ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 10113
3 โครงการ ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76 - แบริ่ง สเตชั่น อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
02 มี.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 9956
4 โครงการ ลุมพินี เพลส พระราม 4-รัชดา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
08 ธ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 0/0 9680
5 โครงการ ลุมพินี มิกซ์ เทพารักษ์-ศรีนครินทร์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
28 ต.ค. 2558 เปิดดำเนินการ 9331
6 โครงการ ลุมพินี คอนโดทาวน์ ร่มเกล้า - สุวรรณภูมิ (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
10 ก.พ. 2558 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560 7706
7 โครงการ ลุมพินี เพลส บรมราชชนนี-ปิ่นเกล้า อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
22 ก.ย. 2557 เปิดดำเนินการ มาตรการป้องกัน ลุมพินี เพลส บรมราชชนนี-ปิ่นเกล้า 1/2558 7875
8 โครงการ ลุมพินี เพลส ศรีนครินทร์ - หัวหมาก สเตชั่น อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
03 ม.ค. 2557 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560 7196
9 โครงการ ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
- เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560 7015
10 โครงการ ลุมพินี เพลส ยูดี -โพศรี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
อุดรธานี
10 พ.ย. 2556 เปิดดำเนินการ 7038
11 โครงการ ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช - ลาดกระบัง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
12 มิ.ย. 2556 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560 7203
12 โครงการ ลุมพินี สุขุมวิท์ 24 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
08 มิ.ย. 2556 เปิดดำเนินการ 7262
13 โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
17 ต.ค. 2555 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2561 6447
14 โครงการลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 (2) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 28 ก.ย. 2555 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560 6431
15 โครงการลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 109 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
06 ก.ย. 2555 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560 6411
16 โครงการลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
27 มิ.ย. 2555 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2556 5448
17 โครงการ ลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
09 ม.ค. 2555 เปิดดำเนินการ monitor 2/2560 5214
18 โครงการ ลุมพินี วิลล์ พิบูลสงคราม-ริเวอร์วิว อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
14 พ.ย. 2554 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2561 5875
19 โครงการ ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
14 พ.ย. 2554 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560 5361
20 โครงการลุมพินี วิลล์ ลาซาล-แบริ่ง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 มิ.ย. 2554 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560 5801

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>