แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 09 ธันวาคม 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

บริษํท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. 2526 ถึงวันที่ 12 พ.ย. 2535)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107535000249

ที่อยู่ 1 ชั้น 37 ซอย - ถนน สาทรใต้
แขวง/ตำบล ทุ่งมหาเมฆ เขต/อำเภอ สาทร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2545 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2546 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2548 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 38 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ The Key MRT Phetkasem 48 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
28 ธ.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564 12781
2 โครงการ The Room Sukhumvit 38 ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
12 มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564 12206
3 โครงการ EASE พระราม 2 เฟส 2 และเฟส 3 ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
01 พ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 12045
4 โครงการ The Bangkok สุขุมวิท 38 ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 10539
5 โครงการ The Bangkok Thonglor ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
22 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 10319
6 โครงการ จัดสรรที่ดินวิลลาจจิโอ ปิ่นเกล้า ศาลายา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
04 พ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10110
7 โครงการจัดสรรที่ดินนันทวัน บางนา กม.7 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
14 ก.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 9125
8 โครงการ THE KEY สาธร เจริญราษฎร์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
28 พ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 0/0 9343
9 โครงการ Ease พระราม 2 (เฟส 2) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
14 พ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 7751
10 โครงการ The Room เจริญกรุง 30 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 ต.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 9287
11 โครงการ The Room สุขุมวิท 69 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
16 ม.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 9101
12 โครงการ The room พระราม 4 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 ต.ค. 2556 เปิดดำเนินการ 9471
13 โครงการจัดสรรคที่ดินนันทวัน ปิ่นเกล้า-ราชพฤกษ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
19 พ.ย. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 9751
14 โครงการ The Key อุดมสุข อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
28 ก.ย. 2555 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2556 6430
15 โครงการ The Room BTS Wongwian Yai อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
26 ก.ย. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 6429
16 โครงการ จัดสรรที่ดิน ลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ปิ่นเกล้า อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
20 ก.พ. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 6329
17 โครงการ The Key CHIANGMAI อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
13 ก.พ. 2555 เปิดดำเนินการ 5923
18 โครงการ จัดสรรที่ดินมัณฑนา เลค วัชรพล อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
15 ก.ย. 2554 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 5327
19 โครงการ จัดสรรที่ดิน พฤกษ์ลดา ประชาอุทิศ 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
02 พ.ค. 2554 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 5255
20 โครงการ The Key ประชาชื่น อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
22 ธ.ค. 2553 เปิดดำเนินการ 5348

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>