แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000158378

ที่อยู่ 888 หมู่ 6 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล ศาลายา เขต/อำเภอ พุทธมณฑล

จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170

โทรศัพท์ 02-8496600 ต่อ 5007

โทรสาร 02-8496666

อีเมล kan_aeng@hotmail.com

เว็บไซต์ http://www.gj.mahidol.ac.th/splash_page/index_inter-king10.html

สถานะของบริษัท สถานพยาบาล

หมายเหตุ -


แผนที่ตั้งสำนักงาน
   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2544 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 4 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ก่อสร้างอาคารหอพักเจ้าหน้าที่) ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครปฐม
21 ก.ย. 2564 อื่นๆ 15432
2 โครงการ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
28 ส.ค. 2561 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564 12419
3 โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
17 ม.ค. 2554 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 13913
4 โครงการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครปฐม
02 ส.ค. 2544 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 1720