แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107544000108

ที่อยู่ 555 ซอย - ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวง/ตำบล เขตจตุจักร เขต/อำเภอ จตุจักร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2543 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2545 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2546 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2547 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2548 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 138 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้า ถนนพิมพา พลังงาน
ฉะเชิงเทรา
20 มี.ค. 2562 13144
2 โครงการ วางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังสวนอุตสาหกรรมบางปะกง ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน
ฉะเชิงเทรา
23 ม.ค. 2562 เปิดดำเนินการ 12907
3 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. พี.เอ็น. ปิโตรเลียม (1992) พลังงาน
นครราชสีมา
15 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11269
4 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. สีคิ้ว โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมัน เชื้อเพลิงทางท่อ
นครราชสีมา
08 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11267
5 โครงการ วางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) พลังงาน
สระบุรี
27 ก.ย. 2560 เปิดดำเนินการ 11145
6 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ ราชบุรี-วังน้อยที่ 6 (RA6) ไปยังจังหวัดราชบุรี พลังงาน
นนทบุรี
นครปฐม
กาญจนบุรี
ราชบุรี
14 ก.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11168
7 โครงการ ภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
07 ก.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11149
8 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. เอ็นที เอนเนอจี ก๊าซ พลังงาน
ปราจีนบุรี
25 ก.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11022
9 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. เลิศวรกมล การปิโตรเลียม พลังงาน
ชลบุรี
26 มิ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10925
10 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สามสามหนึ่ง เอ็นจีวี พลังงาน
ชลบุรี
26 มิ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10926
11 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ไชโยเอ็นจีวี พลังงาน
อ่างทอง
15 พ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10895
12 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ศรีกิจกุล โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมัน เชื้อเพลิงทางท่อ
สิงห์บุรี
09 พ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10893
13 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. วิบูลย์พาณิชย์สิงห์บุรี พลังงาน
สิงห์บุรี
09 พ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10894
14 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ภานุก๊าซ พลังงาน
พระนครศรีอยุธยา
02 พ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10891
15 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ พลังงาน
ฉะเชิงเทรา
25 ม.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 10668
16 โครงการ ท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1 จาก BV 20 - WK 5 ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) พลังงาน
สิงห์บุรี
05 ต.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10507
17 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท แดรี่ พลัส จำกัด พลังงาน
นครสวรรค์
25 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10335
18 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท ซี.เอ.เอส เปเปอร์ มิลล์ จำกัด พลังงาน
สิงห์บุรี
13 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 10334
19 ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท เอเชียน อินซู อเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีพีที เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมัน เชื้อเพลิงทางท่อ
สิงห์บุรี
06 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10333
20 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการ NGV ของสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย พื้นที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พลังงาน
ขอนแก่น
16 มิ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10274

หน้าที่ 1 จาก 7 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 >>