แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 09 ธันวาคม 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553079178

ที่อยู่ 170/57 ชั้น18 ซอย - ถนน รัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวง/ตำบล คลองเตย เขต/อำเภอ คลองเตย

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ควบ

หมายเหตุ ควบ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเดิม0125534000677

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2543 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 10 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ อาคารชุดแอสปาย อโศก-รัชดา (Aspire Asoke-Ratchada) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
03 พ.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564 13309
2 โครงการ อาคารชุด แอสปาย เอราวัณ ทาวเวอร์ บี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
21 ก.ย. 2558 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 0/0 10736
3 โครงการอาคารชุด แอสปาย เอราวัณ ทาววเวอร์ เอ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
21 ก.ย. 2558 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564 10288
4 โครงการอาคารชุดแอสปาย วุฒากาศ (Aspire Wutthakat) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
30 มิ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 0/0 9203
5 โครงการอาคารชุดพักอาศัย "สยามปทุมวัน 2" อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 ส.ค. 2549 เปิดดำเนินการ 2813
6 โครงการจัดสรรที่ดินมนวดี พาร์ค อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
05 เม.ย. 2543 เปิดดำเนินการ 1481
7 โครงการจัดสรรที่ดินเพลส แอนด์ พาร์ค (ขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
26 ก.พ. 2542 เปิดดำเนินการ 1332
8 โครงการจัดสรรที่ดิน บ้านมนวดี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
21 มี.ค. 2539 เปิดดำเนินการ 739
9 โครงการจัดสรรที่ดินบ้านร่มเงาไม้ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
17 ส.ค. 2538 เปิดดำเนินการ 601
10 โครงการบ้านพิชาดา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
13 ธ.ค. 2537 เปิดดำเนินการ 440