แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 มิถุนายน 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553079178

ที่อยู่ 170/57 ชั้น18 ซอย - ถนน รัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวง/ตำบล คลองเตย เขต/อำเภอ คลองเตย

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ควบ

หมายเหตุ ควบ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเดิม0125534000677

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2543 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 11 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ อาคารชุดแอสปาย อโศก-รัชดา (Aspire Asoke-Ratchada) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
03 พ.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564 13309
2 โครงการ อาคารชุด แอสปาย เอราวัณ ทาวเวอร์ บี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
21 ก.ย. 2558 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 0/0 10736
3 โครงการอาคารชุด แอสปาย เอราวัณ ทาววเวอร์ เอ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
21 ก.ย. 2558 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564 10288
4 โครงการอาคารชุดแอสปาย วุฒากาศ (Aspire Wutthakat) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
30 มิ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 0/0 9203
5 โครงการ แอสปาย ลาดพร้าว 113 (ASPIRE LADPRAO 113) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
24 เม.ย. 2558 เปิดดำเนินการ มาตรการป้องกัน ASPIRE LADPRAO 113 1/2558 9233
6 โครงการอาคารชุดพักอาศัย "สยามปทุมวัน 2" อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 ส.ค. 2549 เปิดดำเนินการ 2813
7 โครงการจัดสรรที่ดินมนวดี พาร์ค อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
05 เม.ย. 2543 เปิดดำเนินการ 1481
8 โครงการจัดสรรที่ดินเพลส แอนด์ พาร์ค (ขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
26 ก.พ. 2542 เปิดดำเนินการ 1332
9 โครงการจัดสรรที่ดิน บ้านมนวดี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
21 มี.ค. 2539 เปิดดำเนินการ 739
10 โครงการจัดสรรที่ดินบ้านร่มเงาไม้ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
17 ส.ค. 2538 เปิดดำเนินการ 601
11 โครงการบ้านพิชาดา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
13 ธ.ค. 2537 เปิดดำเนินการ 440