แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท คนบ้านเรา จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835542003977

ที่อยู่ 68/191 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล วิชิต เขต/อำเภอ เมืองภูเก็ต

จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท คนบ้านเรา จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 4 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ อาคารชุดเพื่อประกอบการค้า เพื่อประกอบกิจการโรงแรม แอร์พอร์ต คอมเพล็กซ์ (Airport Complex) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
25 ก.ค. 2562 13728
2 โครงการ จัดสรรที่ดิน ภูเก็ตวิลล่า แอร์พอร์ต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
19 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ 10047
3 โครงการจัดสรรที่ดิน ภูเก็ตวิลล่า กะทู้ 3 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
03 ก.ย. 2557 เปิดดำเนินการ 7520
4 โครงการจัดสรรที่ดิน ภูเก็ตวิลล่า โลตัสถลาง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
25 พ.ย. 2556 เปิดดำเนินการ 7290