แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105501001160

ที่อยู่ 29 อาคาร 4 เจ ซอย พหลโยธิน 3 (ซอยลือชา) ถนน พหลโยธิน
แขวง/ตำบล สามเสนใน เขต/อำเภอ พญาไท

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ 02-2796847-51

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -


แผนที่ตั้งสำนักงาน
   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2544 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 6 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 9/2559 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 29596/15929 และประทานบัตรที่ 29536/15091 เหมืองแร่
นครสวรรค์
02 ต.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 12565
2 โครงการเหมืองแร่ยิปซัม ประทานบัตรที่ 32253/16045 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 29536/15091 และประทานบัตรที่ 29537/15092 เหมืองแร่
นครสวรรค์
31 มี.ค. 2551 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 3312
3 โครงการเหมืองแร่ยิปซัม ประทานบัตรที่ 29595/15928 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 662/1470, 663/14741, 16803/14860 และประทานบัตรที่ 16804/14861 เหมืองแร่
นครสวรรค์
25 เม.ย. 2544 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 1670
4 โครงการเหมืองแร่ยิปซัม ประทานบัตรที่ 29596/15929 ร่วมแผนผังการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 609/13081, 29536/15091, 29537/15092, 16801/14743 และ 16824/14744 เหมืองแร่
นครสวรรค์
21 ส.ค. 2543 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 12195
5 โครงการเหมืองแร่ยิปซัม ประทานบัตรที่ 29538/15093-29540/15095 และประทานบัตรที่ 29536/15091-29537/15092 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 609/13081 เหมืองแร่
นครสวรรค์
14 ก.ย. 2538 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 632
6 โครงการเหมืองแร่ยิปซัม ประทานบัตรที่ 662/14740 และประทานบัตรที่ 663/14741 และประทานบัตรที่ 644/9813 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 16800/14742 และประทานบัตรที่ 16801/14743 เหมืองแร่
นครสวรรค์
27 พ.ค. 2536 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2556 304