แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2536 ถึงวันที่ 27 เม.ย. 2548)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107548000307

ที่อยู่ อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 23 เลขที่ 1177 ซอย - ถนน พหลโยธิน
แขวง/ตำบล สามเสนใน เขต/อำเภอ พญาไท

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 19 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ The Reserve Pradipat อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
21 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ monitor (เดือนกุมภาพันธ์) 1/2561 11050
2 โครงการ CHAPTER ONE SHINE BANGPO ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
30 ธ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 10613
3 โครงการ เดอะ ทรี อ่อนนุช สเตชั่น ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
06 ธ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ Monitor ระยะก่อสร้าง 2/2560 10590
4 โครงการ เออร์บาโน ราชวิถี ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
31 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560 10405
5 โครงการ พลัม คอนโด รามคำแหง สเตชั่น อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
22 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2561 10317
6 โครงการจัดสรรที่ดิน พฤกษาวิลล์ 82/1 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
12 ก.พ. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 9929
7 โครงการ Plum condo Central Station อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
01 ก.ย. 2558 เปิดดำเนินการ monitor 1/2560 9524
8 โครงการ พลัม แหลมฉบัง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
28 พ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลัม แหลมฉบัง 1/2558 0/0 9289
9 โครงการจัดสรรที่ดิน The plam (ภูเก็ต) ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
10 ก.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 7639
10 โครงการจัดสรรที่ดิน พฤกษาวิลล์ 59/2 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
08 ม.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 7644
11 โครงการ Chapter One : The Campus อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
15 ต.ค. 2556 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2556 7047
12 โครงการ THE RESERVE อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 ก.ย. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 7547
13 โครงการ บ้านพฤกษา 80 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
29 ก.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2564 7135
14 โครงการ PLUM BANGKAE อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
28 ก.พ. 2556 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2556 6853
15 โครงการ Fuse Mobius Ramkhamhaeng Station อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
10 มี.ค. 2554 เปิดดำเนินการ 5725
16 โครงการ be you Chockchai 4-Condo อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
01 ก.ค. 2553 เปิดดำเนินการ 3985
17 โครงการ The Seed Musee อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
28 ธ.ค. 2552 เปิดดำเนินการ 4279
18 โครงการ THE SEED CHAENG WATTHANA อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
25 ธ.ค. 2551 เปิดดำเนินการ 3634
19 โครงการเดอะซีด สาทร-ตากสิน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
30 ก.ย. 2551 เปิดดำเนินการ 3540