แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 มีนาคม 2566

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2536 ถึงวันที่ 27 เม.ย. 2548)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107548000307

ที่อยู่ อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 23 เลขที่ 1177 ซอย - ถนน พหลโยธิน
แขวง/ตำบล สามเสนใน เขต/อำเภอ พญาไท

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2547 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 51 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ เดอะ ไพรเวซี่ จตุจักร อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
09 เม.ย. 2562 ยื่น Monitor 1/2564 13220
2 โครงการจัดสรรที่ดิน พฤกษาวิลล์ 116 เทพอนุสรณ์ ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
06 มี.ค. 2562 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564 13180
3 โครงการ Chapter Thonglor 25 (แชปเตอร์ ทองหล่อ 25) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
31 ม.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564 12855
4 โครงการ แชปเตอร์วัน โฟลว์ บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
30 ต.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 12562
5 โครงการ เดอะทรี ดินแดง-ราชปรารภ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
03 ต.ค. 2561 เปิดดำเนินการ 12545
6 โครงการ จัดสรรที่ดิน เดอะแพลนท์ (ถลาง-เทพกระษัตรี) ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
07 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 12244
7 โครงการ THE RESERVE SATHORN (เดอะ รีเซิร์ฟ สาทร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
01 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 12198
8 โครงการ จัดสรรที่ดิน พฤกษาวิลล์ 101 ถลาง-เทพกระษัตรี ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
02 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11908
9 โครงการ Plum Condo Ramkhamhaeng 60 Station อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 ก.พ. 2561 เปิดดำเนินการ 11718
10 โครงการ THE RESERVE SKUHUMVIT 61 (เฟส 2) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 ธ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 11503
11 โครงการ The Reserve Pradipat อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
21 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ monitor (เดือนกุมภาพันธ์) 1/2561 11050
12 โครงการ THE PRIVACY CHARAN RATCHAWITHI STATION อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
21 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 11047
13 โครงการ THE TREE CHARAN 30 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
19 มิ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560 10939
14 โครงการจัดสรรที่ดิน ภัสสร 70 (เกาะแก้ว) ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
03 พ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10874
15 โครงการ จัดสรรที่ดิน พฤกษาวิลล์ 94 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
06 ก.พ. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10714
16 โครงการ CHAPTER ONE SHINE BANGPO ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
30 ธ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 10613
17 โครงการ เดอะ ทรี อ่อนนุช สเตชั่น ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
06 ธ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ Monitor ระยะก่อสร้าง 2/2560 10590
18 โครงการ The Tree Sukhumvit 71 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
30 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ 10549
19 โครงการ เออร์บาโน ราชวิถี ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
31 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560 10405
20 โครงการ พลัม คอนโด รามคำแหง สเตชั่น อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
22 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2561 10317

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า
1 2 3 >>