แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 08 ธันวาคม 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105544065534

ที่อยู่ 700 ซอย ประจิตต์ ถนน ศรีนครินทร์
แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ สวนหลวง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 18 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม สุขุมวิท 97/1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
11 ก.ย. 2560 เปิดดำเนินการ 11118
2 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม บางซ่อน เฟส 28 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 ก.พ. 2560 เปิดดำเนินการ 10677
3 โครงการ รีเจ้นท์โฮม ปากเกร็ด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
30 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 10907
4 โครงการ รีเจ้นท์โฮม บางซ่อน เฟส 27 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
19 พ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 0/0 9360
5 โครงการ รีเจ้นท์โฮม ติวานนท์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
29 เม.ย. 2557 เปิดดำเนินการ 7478
6 โครงการ รีเจ้นท์ ออร์คิดส์ คอนโด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
28 ม.ค. 2556 เปิดดำเนินการ 6699
7 โครงการรีเจ้นท์โฮม ประชาชื่น เฟส 20 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
07 ก.ย. 2555 เปิดดำเนินการ 6413
8 โครงการ อาคารชุด(อยู่อาศัย) สูง 8 ชั้น ของบริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
10 ก.ย. 2554 เปิดดำเนินการ 5416
9 โครงการ รีเจ้นท์โฮม แจ้งวัฒนะ 15 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
30 ส.ค. 2554 เปิดดำเนินการ 5420
10 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม พหลโยธิน 67/1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 ก.ค. 2552 เปิดดำเนินการ 3894
11 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม ประชาชื่น อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
08 ธ.ค. 2551 เปิดดำเนินการ 4625
12 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม ถนนสุขุมวิท 85 โครงการ 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
06 พ.ค. 2551 อื่นๆ 3384
13 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
06 พ.ค. 2551 อื่นๆ 14100
14 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม ซอยโชคชัยร่วมมิตร 16/27 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
15 ม.ค. 2551 เปิดดำเนินการ 3242
15 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 พ.ย. 2550 เปิดดำเนินการ 3185
16 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม ถนนซอยสุขุมวิท 85 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 ส.ค. 2550 อื่นๆ 3109
17 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม ซอยพหลโยธิน 57 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
09 เม.ย. 2550 เปิดดำเนินการ 3001
18 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม ซอยพหลโยธิน 67 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
17 ก.ค. 2549 เปิดดำเนินการ 2794