แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105529046753

ที่อยู่ 1 ซอย - ถนน สาทรใต้
แขวง/ตำบล ทุ่งมหาเมฆ เขต/อำเภอ สาทร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2548 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 8 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ Grande Centre Point Lumphini (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยด์ ลุมพินี) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 ก.ย. 2564 อื่นๆ 15428
2 โครงการ Grande Centre point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุรวงศ์) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 มิ.ย. 2564 อื่นๆ 15263
3 โครงการ TERMINAL 21 PATTAYA CARPARKING (อาคารจอดรถเทอร์มินอล 21 พัทยา) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
16 ก.พ. 2564 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564 15039
4 โครงการ Grande Centre Point Pattaya 2 ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
28 ม.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 14605
5 โครงการ เทอร์มินอล 21 พระราม 3 ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
07 ม.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564 12884
6 โครงการ สถานีไฟฟ้าย่อยสำหรับ TERMINAL 21 PATTAYA อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 13 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 12247
7 โครงการ TERMINAL 21 PATTAYA อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
04 พ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10111
8 โครงการจัดสรรที่ดินสีวลี ปิ่นเกล้า - สาทร อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
31 พ.ค. 2548 เปิดดำเนินการ 2507