แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 09 ธันวาคม 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105529046753

ที่อยู่ 1 ซอย - ถนน สาทรใต้
แขวง/ตำบล ทุ่งมหาเมฆ เขต/อำเภอ สาทร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2548 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 4 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ เทอร์มินอล 21 พระราม 3 ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
07 ม.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564 12884
2 โครงการ สถานีไฟฟ้าย่อยสำหรับ TERMINAL 21 PATTAYA อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 13 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 12247
3 โครงการ TERMINAL 21 PATTAYA อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
04 พ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10111
4 โครงการจัดสรรที่ดินสีวลี ปิ่นเกล้า - สาทร อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
31 พ.ค. 2548 เปิดดำเนินการ 2507