แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107547000320

ที่อยู่ 123 ซอย - ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวง/ตำบล จอมพล เขต/อำเภอ จตุจักร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2548 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 7 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ เดอะ ไพรด์ พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
16 พ.ย. 2564 อื่นๆ 15447
2 โครงการ เซล รัชดา-วงศ์สว่าง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
30 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 13831
3 โครงการ Zelle Rachaphruk อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
13 ก.พ. 2561 เปิดดำเนินการ 11738
4 โครงการอาคารชุดพักอาศัยรวม คสล. 7 ชั้น ปราณบุรี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
- เปิดดำเนินการ 6990
5 โครงการ เดอะ คอมพลีท นราธิวาส อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
11 ม.ค. 2553 เปิดดำเนินการ 4284
6 โครงการพหลโยธิน คอนโดมิเนียม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
01 พ.ค. 2552 เปิดดำเนินการ 4681
7 โครงการปริญสิริ ทาวเวอร์ส อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 เม.ย. 2548 เปิดดำเนินการ 2472