แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 2530 ถึงวันที่ 17 ก.พ. 2537)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537000564

ที่อยู่ 26/56 ซอย - ถนน จันทน์ตัดใหม่
แขวง/ตำบล ทุ่งมหาเมฆ เขต/อำเภอ สาทร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 10 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 12/2556 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 13-17/2556 และประทานบัตรที่ 27340/14390, 28341/14391 และประทานบัตรที่ 27348/14392 เหมืองแร่
สระบุรี
04 ธ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 11515
2 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 8/2555 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรม 1/2555, 4/2555 และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เหมืองแร่
สระบุรี
08 พ.ค. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต 2/2560 10883
3 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 15/2562,16/2562 และ 17/2552 ร่วมแผนผังเดียวกันกับประทานบัตรที่ 27342/15021,27343/15028,27347/14975,27349/15029,27350/15022 และ 27362/15027 เหมืองแร่
สระบุรี
สระบุรี
27 ม.ค. 2557 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2564 7265
4 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 16/2550 เหมืองแร่
สระบุรี
04 มิ.ย. 2556 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต 6901
5 โครงการเหมืองแร่หินปูน คำขอประทานบัตรที่ 168/2532 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 27362/15027, 27342/15021-27343/15028 และประทานบัตรที่ 27349/15029-27350/15022 เหมืองแร่
สระบุรี
07 มิ.ย. 2537 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11440
6 โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 27893/15031-27896/15034, 27917/15534, 27918/15035, 27831/15036, 27924/15037 เหมืองแร่
สระบุรี
07 มิ.ย. 2537 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2564 11442
7 โครงการศูนย์อุตสาหกรรมสระบุรี อุตสาหกรรม
สระบุรี
18 ก.พ. 2536 เปิดดำเนินการ 12104
8 โครงการเหมืองเเร่หินดินดาน ประทานบัตรที่ 27340/14390-27341/14391, 27347/14975-27353/14976 และประทานบัตรที่ 27362/15027-27350/15022 เหมืองแร่
สระบุรี
สระบุรี
09 ก.ค. 2535 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 12132
9 โครงการเหมืองแร่หินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ ประทานบัตรที่ 27813/15040, 27824/15042, 27825/15043, 27884/15195, 27862/14732-27864/15045, 27874/14766, 27833/14709-27873/14710 เหมืองแร่
สระบุรี
21 พ.ค. 2535 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11441
10 โครงการเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน ประทานบัตรที่ 27340/14390-27341/14391, 27347/14975-27348/14392 และประทานบัตรที่ 27353/14976 เหมืองแร่
สระบุรี
22 ส.ค. 2533 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11439