แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 มิถุนายน 2566

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107535000303

ที่อยู่ 1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ซอย - ถนน พระรามที่ 3
แขวง/ตำบล ช่องนนทรี เขต/อำเภอ ยานนาวา

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

โทรศัพท์ 027258888

โทรสาร 026833888

อีเมล mail@supalai.com

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -


แผนที่ตั้งสำนักงาน
   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2547 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 34 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ศุภาลัย ไพร์ม พระราม 9 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 มิ.ย. 2562 ยื่น Monitor 2/2563 13457
2 โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า สุขุมวิท 117 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
26 พ.ย. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564 12669
3 โครงการ ศุภาลัย พรีโม่ พัทยา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
23 พ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ 12679
4 โครงการ จัดสรรที่ดิน ศุภาลัย พรีโม่ ศรีสุนทร ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
10 ก.ค. 2561 เปิดดำเนินการ 12338
5 โครงการ ศุภาลัย ริวา แกรนด์ ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
14 ก.พ. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2564 11735
6 โครงการ ศุภาลัย พรีเมียร์ เจริญนคร อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
30 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 13041
7 โครงการจัดสรรที่ดิน ศุภาลัย เบลล่า ภูเก็ต ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อ ประกอบการพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการ จัดสรรที่ดิน
ภูเก็ต
03 พ.ย. 2560 อื่นๆ 13115
8 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท พระราม 8 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
22 มิ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 10943
9 โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า พระราม 9 ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
29 ก.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 10441
10 โครงการ ศุภาลัย เบลล่า พัทยา - พรประภานิมิต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
15 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 3/2561 10414
11 โครงการ ศุภาลัย ไพรด์ บางนา - ลาดกระบัง ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
02 มี.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 9955
12 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ชลบุรี ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
04 ก.พ. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 9901
13 โครงการ ศุภาลัย เอลีท สุรวงศ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
01 ก.พ. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 9900
14 โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
08 ธ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 9598
15 โครงการศุภาลัย เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
25 ก.ย. 2558 เปิดดำเนินการ 9747
16 โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค รัตนาธิเบศร์ ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
25 ก.ย. 2558 เปิดดำเนินการ 9749
17 โครงการศุภาลัย มอนเต้ แอท เวียงเชียงใหม่ 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
25 ก.ย. 2558 เปิดดำเนินการ 10007
18 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท แจ้งวัฒนะ ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
23 ก.ย. 2558 เปิดดำเนินการ 10739
19 โครงการ ศุภาลัย เอลีท พญาไท อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
16 มิ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ 9188
20 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท สถานีแบริ่ง (สุขุมวิท 105) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
20 พ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ 9713

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>