แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 07 ตุลาคม 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000307

ที่อยู่ 898 ซอย - ถนน เพลินจิต
แขวง/ตำบล ลุมพินี เขต/อำเภอ ปทุมวัน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2547 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 7 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการควินทารา สาทร-โพธิ์นิมิตร ของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 มี.ค. 2564 อื่นๆ 14998
2 โครงการ ควินทารา สุขุมวิท 39 (QUINTARA SUKHUMVIT 39) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
14 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 14383
3 โครงการ QUINTARA TREEGAUS SUKHUMVIT 42 (ควินทารา ทรีเฮ้าส์ สุขุมวิท 42) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
10 ต.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 2/2563 12552
4 โครงการ Nara 9 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 ธ.ค. 2556 เปิดดำเนินการ 7220
5 โครงการสตาร์วิว (StarView) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
19 ก.ค. 2555 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557 6747
6 โครงการ เดอะ สตาร์ เอสเตท แอท นราธิวาส 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
15 ก.พ. 2553 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 3738
7 โครงการพระราม 3 คอนโดมิเนียม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
20 ก.ค. 2547 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 2248