แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 09 ธันวาคม 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107538000665

ที่อยู่ 475 ซอย - ถนน ศรีอยุธยา
แขวง/ตำบล ถนนพญาไท เขต/อำเภอ ราชเทวี

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2547 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 38 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ เดอะ เบส แม็คโคร-ภูเก็ต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 ก.ค. 2562 13718
2 โครงการ ดีคอนโด เมืองทอง เฟส 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
22 ก.พ. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 13029
3 โครงการ ดีคอนโด เมืองทอง เฟส 3 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
22 ก.พ. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 13028
4 โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ์ พัทยากลาง) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
21 ม.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564 12920
5 โครงการ ดีคอนโด แคมปัส โดม-รังสิต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
01 ต.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564 12538
6 โครงการ ดีคอนโด หาดใหญ่ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สงขลา
11 เม.ย. 2561 เปิดดำเนินการ 11972
7 โครงการ Haus 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
24 ก.พ. 2559 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2563 9916
8 โครงการ THE MONUMENT SANAMPAO อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 ก.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 9540
9 โครงการ Dcondo Charan-Pinklao อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
15 ก.ค. 2558 อื่นๆ 9129
10 โครงการ ดี คอนโด อ่อนนุช - พระรามเก้า 1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 พ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 7865
11 โครงการ ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต-ธรรมศาสตร์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
29 ต.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 9263
12 โครงการ HASU HAUS อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
15 ก.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 9991
13 โครงการ NYX by Sansiri อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
08 พ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 7879
14 โครงการ บ้านอิ่มเอม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
20 ม.ค. 2557 เปิดดำเนินการ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านอิ่มเอม 1/2557 0/0 7191
15 โครงการดีคอนโด สุขุมวิท 109 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
12 ก.ย. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 7556
16 โครงการ ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท บางนา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
09 ส.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 7282
17 โครงการ THE BASE PARK WEST อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
05 ส.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 6989
18 โครงการ ดี คอนโด ไมน์ ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
28 พ.ค. 2556 เปิดดำเนินการ 6879
19 โครงการ HQ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
31 ม.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 6694
20 โครงการ บุราสิริ ปัญญา อินทรา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
28 ก.ย. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 6433

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>