แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 มีนาคม 2566
เลือกประเภทโครงการ
 • อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
 • เหมืองแร่
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ฐานข้อมูลเจ้าของโครงการ

  ชื่อเจ้าของโครงการ

  หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

  เจ้าของโครงการอยู่ที่จังหวัด
  กรุณเลือกจังหวัด
   
   
     
     
     
     
  ผลการค้นหาเจ้าของโครงการ
  พบ 7,191 รายการ จาก 7,191 รายการ
  ที่ ชื่อเจ้าของโครงการ สถานะบริษัท จำนวนโครงการที่
  ที่ได้รับความเห็นชอบ
  หมายเลขประจำตัว
  ผู้เสียภาษี
  เจ้าของโครงการอยู่ที่จังหวัด
  1 บริษัท ไทยแกรนิต จำกัด แปรสภาพ 0 0105528035219 กรุงเทพมหานคร
  2 บริษัท แซ็กซอน (ไทยแลนด์) จำกัด เสร็จการชำระบัญชี 0 0105529007871 กรุงเทพมหานคร
  3 บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 0 0105505000761 กรุงเทพมหานคร
  4 ห้างหุ่นส่วนจำกัด มาร์เบิลเซนเตอร์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 0 0103526013712 กรุงเทพมหานคร
  5 บริษัท ซัมเมอร์ การ์เดนลอดจ์ จำกัด เสร็จการชำระบัญชี 0 0205533000117 ชลบุรี
  6 บริษัท ซี อาร์ ซี การท่าเรือ จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 0 0105529043568 กรุงเทพมหานคร
  7 บริษัท มิเนอรัล เอเซีย โปรดักส์ จำกัด - 0 0195533000207
  8 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด แปรสภาพ 1 0105512000020 ปทุมธานี
  9 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด แปรสภาพ 0 0105456000015 กรุงเทพมหานคร
  10 บริษัท พานิชภักดี จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 0 0105517008916 กรุงเทพมหานคร
  11 บริษัท เจ้าพระยาหินอ่อน แกรนิต จำกัด แปรสภาพ 0 0105528035561 กรุงเทพมหานคร
  12 บริษัท ไทยพงศ์พร จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 0 0105524000496 กรุงเทพมหานคร
  13 บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 0 0107536001249 กรุงเทพมหานคร
  14 บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด แปรสภาพ 0 0105499001030 กรุงเทพมหานคร
  15 บริษัท กะตะธานี จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 1 0835527000032 ภูเก็ต
  16 บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด แปรสภาพ 0 0105532078202 กรุงเทพมหานคร
  17 บริษัท เอฟ ดี เอช (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 0 0105532065071 กรุงเทพมหานคร
  18 บริษัท นาสารยิบซั่ม จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 0 0845534000034 สุราษฎร์ธานี
  19 บริษัท ลานนา ลิกไนต์ จำกัด แปรสภาพ 0 0105528034565 กรุงเทพมหานคร
  20 บริษัท สยามสติลซินดิเกต จำกัด แปรสภาพ 0 0105527041231 กรุงเทพมหานคร
  21 บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด แปรสภาพ 0 0105515008927 กรุงเทพมหานคร
  22 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียฮะฮวด ยังดำเนินกิจการอยู่ 2 0203510000330 ระยอง
  23 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินแร่เจริญผล ยังดำเนินกิจการอยู่ 0 0803519000299 นครศรีธรรมราช
  24 นางกิติมา โฆษิตานนท์ และนางสาวอรนิธย์ โฆษิตานนท์ - 0 -
  25 บริษัท ทรอปิคอล ซีแอร์ จำกัด ร้าง 0 0105530005984 กรุงเทพมหานคร
  26 บริษัท ยูเนียนคาร์ไบต์ ไทยแลนด์ จำกัด - 0 -
  27 บริษัท ศรีศุภรัตน์ จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 0 0715534000060
  28 บริษัท บ่านหงวนตินไมนิ่ง จำกัด แปรสภาพ 0 0835493000078 กรุงเทพมหานคร
  29 บริษัท พงษ์ศักดิ์ไทย จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 0 0195517000079 สระบุรี
  30 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด แปรสภาพ 0 0105512002022 กรุงเทพมหานคร
  31 บริษัท วิษณุซีเมนต์ จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 0 0105532057817 กรุงเทพมหานคร
  32 นางหยาดชล มนต์เสรีนุสรณ์ - 0 -
  33 บริษัท สยามสหพันธ์ทรัพยากร จำกัด ร้าง 0 0105515003429 ลำปาง
  34 บริษัท หาดใหญ่ยิบซั่ม จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 0 0905526000216 สงขลา
  35 นายกำธร พิริยานสรณ์ - 0 -
  36 นายอำนาจ สถาวรฤทธิ์ - 0 -
  37 บริษัท ซี.พี. เหมืองแร่ไทย จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 0 0105533017568 กรุงเทพมหานคร
  38 นายโสพันธ์ สินธุบดี - 0 -
  39 นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ - 0 -
  40 นายแดง รังสิมาการ - 0 -
  41 บริษัท ทุ่งใหญ่ยิบซั่ม จำกัด เสร็จการชำระบัญชี 0 0845530000102 สุราษฎร์ธานี
  42 นายวิชัย นำไพศาล - 0 -
  43 บริษัท โชคพนา (2512) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 5 0105512004475 สุราษฎร์ธานี
  44 นายถาวร สินสมุทร - 1 -
  45 บริษัท ศรีปฐมอุตสาหกรรม จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 0 0105533108954
  46 บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 4 0195522000022 ลพบุรี
  47 บริษัท ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้ จำกัด แปรสภาพ 0 0105532091241 กรุงเทพมหานคร
  48 บริษัท ลากูน่า บีชคลับ จำกัด ควบ 1 0105531093968 ภูเก็ต
  49 บริษัท วิเศษนุกูลกิจ จำกัด ร้าง 0 0835503000041 ภูเก็ต
  50 นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ - 0 -

  หน้าที่ 1 จาก 144 หน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>