ข้อมูลโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 ธันวาคม 2564
เลือกประเภทโครงการ
 • อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
 • เหมืองแร่
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  เลขที่หนังสือเห็นชอบ

  เลขที่อ้างอิงโครงการ

  ส่วนหนึ่งของชื่อโครงการ
  ชื่อเจ้าของโครงการ
  นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
  จังหวัดที่ตั้งโครงการ
  กรุณาเลือกจังหวัด
  ประเภทโครงการ
  กรุณาเลือกประเภทโครงการ
  สถานภาพปัจจุบันของโครงการ
  ประเภทรายงาน
  หน่วยงานอนุญาต
  วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  ผลการค้นหาโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
  พบ 10,228 ฉบับ จาก 10,228 ฉบับ (เป็นโครงการในประเภทนี้จำนวน 9,105 โครงการ) (จากโครงการทุกประเภทจำนวน 9,105 โครงการ)
  ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ สถานะโครงการ ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน เลขที่อ้างอิงโครงการ
  1 โครงการ เดอะ ไพรด์ พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 16 พ.ย. 2564 ทส 1010.5/18112
  ที่อยู่ - ซอย 15 ถนน พัทยาสาย 2 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  อื่นๆ 15447
  2 โครงการ นายเลิศ บีช เฮ้าส์ หัวหิน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 14 พ.ย. 2564 ทส 1010.5/18232
  ที่อยู่ 63 ซอย - ถนน เพชรเกษม ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
  อื่นๆ 15445
  3 โครงการ โรงแรมเมอร์เมด พัทยา (Mrmaid Pattaya) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 01 พ.ย. 2564 ทส 1010.5/17445
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พัทยากลาง ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  อื่นๆ 15450
  4 โครงการ จัดสรรที่ดิน วีไอพี กาแล็คซี่ วิลล่า (VIP Galaxy villa) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 24 ต.ค. 2564 ทส 1010.5/12960
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน บ้านราไวย์ - ในหาน ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83130
  อื่นๆ 15290
  5 โครงการ อาคารชุด เดอะคราวน์ พระราม 4 (The Crown Rama 4) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 14 ต.ค. 2564 ทส 1010.5/16652
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระรามที่ 4 ตำบล ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
  อื่นๆ 15440
  6 โครงการ Knightsbridge Space Sukhumvit - Rama 4 (ไนท์บริดจ์ สเปซ สุขุมวิท - พระราม 4) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 08 ต.ค. 2564 ทส 1010.5/16496
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระรามที่ 4 ตำบล พระโขนง อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
  อื่นๆ 15452
  7 โครงการ Chicchill@Eravana อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 07 ต.ค. 2564 ทส 1010.5/16455
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ชัยพฤกษ์ ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  อื่นๆ 15449
  8 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง พลังงาน 06 ต.ค. 2564 ทส 1010.7/16361
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 15453
  9 โครงการ โรงพยาบาลสินแพทย์อุบลราชธานี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 05 ต.ค. 2564 ทส 1010.5/16353
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สรรพสิทธิ์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
  อื่นๆ 15451
  10 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (ส่วนขยาย)
  อุตสาหกรรม 28 ก.ย. 2564 ทส 1010.3/16031
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล แม่น้ำคู้ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
  อื่นๆ 15421
  11 โครงการโรงแรม ลาเบล อพาเทล (ดัดแปลงเปลี่ยนการใช้อาคารและขยาย) ของนางอณัฐฎิญา คิดดี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 ก.ย. 2564 ทส 1010.5/15562
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน วิชิตสงคราม ตำบล กะทู้ อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83120
  อื่นๆ 15423
  12 โครงการ อาคารชุด ซีเฮฟเว่น บีชฟร้อนด์ 3 ของบริษัท บีสตาร์ทเฮฟเว่น จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 ก.ย. 2564 ทส 1010.5/15559
  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน ทางหลวงชนบท ภก. 4018 ตำบล สาคู อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110
  อื่นๆ 15424
  13 โครงการ โรงแรม บ้านพรประทีป (เปลี่ยนการใช้อาคาร) ของนายวาด ประทีป ณ ถลาง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 ก.ย. 2564 ทส 1010.5/15552
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ทวีวงศ์ ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83150
  อื่นๆ 15425
  14 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของนายประเสริฐ ศรีหิรัญรัตน์ คำขอประทานบัตรที่ 1/2558 เหมืองแร่ 23 ก.ย. 2564 ทส 1010.2/15438
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ท่าเยี่ยม อำเภอ โชคชัย จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30190
  อื่นๆ 15426
  15 โครงการ โรงแรม เดอะเกรทพัทยา ของบริษัท เดอะเกรทพัทยา จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 23 ก.ย. 2564 ทส 1010.5/15429
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน เทพประสิทธิ์ 6 (ซอยกอไผ่) ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  อื่นๆ 15427
  16 โครงการ Grande Centre Point Lumphini (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยด์ ลุมพินี) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 23 ก.ย. 2564 ทส 1010.5/15417
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระรามที่ 4 ตำบล ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
  อื่นๆ 15428
  17 โครงการ โรงแรม ออร์คิด ริเวอร์วิว (Orchid Riverview Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์คิด ริเวอร์วิว อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 23 ก.ย. 2564 ทส 1010.5/15382
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ฝั่งบางใบไม้ ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000
  อื่นๆ 15429
  18 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา (ภายใต้งานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คมนาคม 23 ก.ย. 2564 ทส 1010.4/15380
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 15430
  19 โครงการ ASAI Hotel & Residence Sukhumvit 11 (อาศัย โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นท์ สุขุมวิท 11) ของบริษัท เอส อาร์ วี แอสเส็ท จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 22 ก.ย. 2564 ทส 1010.5/15359
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ซอยสุขุมวิท 13 แยก 1-1 (ซอยแสงจันทร์) ตำบล คลองเตยเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
  อื่นๆ 15431
  20 โครงการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ก่อสร้างอาคารหอพักเจ้าหน้าที่) ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 21 ก.ย. 2564 ทส 1010.5/15300
  ที่อยู่ 888 หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
  อื่นๆ 15432
  21 โครงการโรงงานผลิตทองแดงบริสุทธิ์และโลหะมีค่า ของบริษัท จุ้น จี้ แมททีเรียล เทคโนโลยี จำกัด อุตสาหกรรม 20 ก.ย. 2564 ทส 1010.3/15285
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมปิ่ทอง โครงการ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20110
  อื่นๆ 15433
  22 โครงการโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แห่งที่ 2 ของกรมราชทัณฑ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 15 ก.ย. 2564 ทส 1010.5/14822
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน งามวงศ์วาน ตำบล ลาดยาว อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
  อื่นๆ 15434
  23 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตห่งประเทศไทย พลังงาน 15 ก.ย. 2564 ทส 1010.7/14802
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 15435
  24 โครงการโรงแรม นิว แทรเวิลลอด์จ ของบริษัท นิว แทรเวิลลอด์จ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 13 ก.ย. 2564 ทส 1010.5/14560
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
  อื่นๆ 15436
  25 โครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน (ส่วนขยาย) บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด ของบริษัท ปริ๊ง เฉิงซาน ไทร์​ (ประเทศไทย)​จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 10 ก.ย. 2564 ทส 1010.5/14379
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเออีสเทิณืนซีบอร์ด 3 ซอย - ถนน - ตำบล หนองเสือช้าง อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20190
  อื่นๆ 15437
  26 โครงการ KingBridge Tower (คิงบริดจ์ ทาวเวอร์) ของบริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 02 ก.ย. 2564 ทส 1010.5/13694
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระรามที่ 3 ตำบล บางโพงพาง อำเภอ ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
  อื่นๆ 15438
  27 โครงการ เบสตั้น พัทยา (Beston Pattaya) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 02 ก.ย. 2564 ทส 1010.5/13703
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พัทยาใต้ ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  อื่นๆ 15316
  28 โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 31 ส.ค. 2564 ทส 1010.5/13500
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พญาไท ตำบล ถนนพญาไท อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
  อื่นๆ 15317
  29 โครงการ กรู๊ฟ สเคป 48 (Groove Scape 48) ของบริษัท ดิวายน์ ดิเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 30 ส.ค. 2564 ทส 1010.5/13493
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ซอยลาดพร้าว 48 แยก 8-1 (พัทลุง) ตำบล สามเสนนอก อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310
  อื่นๆ 15390
  30 โครงการ กรู๊ฟ มิวส์ รัชดา 7 (Groove muse Ratchada 7) ของบริษัท กรู๊ฟ คอนโด รัชดา-พระรามเก้า จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 30 ส.ค. 2564 ทส 1010.5/13421
  ที่อยู่ - ซอย นาทอง 7 ถนน ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1 ตำบล ดินแดง อำเภอ ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
  อื่นๆ 15391
  31 โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่4) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 30 ส.ค. 2564 ทส 1010.8/11314
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
  อื่นๆ 15420
  32 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเชียง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ของกรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม 27 ส.ค. 2564 ทส 1010.6/13289
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ กุดจับ จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41250
  อื่นๆ 15392
  33 โครงการ เอส-รามคำแหง (S-Ramkhamhaeng) ของบริษัท สิริพัฒน์ ทเวลฟ์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 ส.ค. 2564 ทส 1010.5/13286
  ที่อยู่ - ซอย รามคำแหง 22 ถนน - ตำบล หัวหมาก อำเภอ บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240
  อื่นๆ 15393
  34 โครงการ ชาเทรียม สมุย ของบริษัท ชาเทรียม สมุยจำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 ส.ค. 2564 ทส 1010.5/13282
  ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล อ่างทอง อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84140
  อื่นๆ 15394
  35 โครงการโรงแรม ณีรานภา ของห้างหุ้นส่วนจำกัด กะตะ คันทรี เฮ้าส์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 ส.ค. 2564 ทส 1010.5/15566
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83100
  อื่นๆ 15422
  36 โครงการ KAVE AYA (เคฟ เอวา) ของบริษัท ทียู พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 26 ส.ค. 2564 ทส 1010.5/13238.1
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน เลียบคลองส่งน้ำสายเชียงรากใหญ่ - บางขัน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
  อื่นๆ 15395
  37 โครงการ SUNVEIW PLACE (ซันวิว เพลส) (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ของนางสาวสุวรรณา วิจักษณ์ไพศาล และนางสาวสุวรรณี วิจักษณ์ไพศาล อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 25 ส.ค. 2564 ทส 1010.5/13216
  ที่อยู่ - ซอย พัทยาใต้ 22 (ซอยบัวขาว) ถนน พัทยาใต้ ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  อื่นๆ 15396
  38 โครงการ เดอะ ปาล์ม พาโค่ ของบริาํท สหมิตร แลนด์ แอสเซท จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 25 ส.ค. 2564 ทส 1010.5/13214
  ที่อยู่ - ซอย ชัยพรวิถี 25 ถนน - ตำบล หนองปลาไหล อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  อื่นๆ 15397
  39 โครงการจัดสรรที่ดิน ศุภาลัย พรีโม่ อนุสาวรีย์ ภูเก็ต ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 25 ส.ค. 2564 ทส 1010.5/13135
  ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ศรีสุนทร อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110
  อื่นๆ 15398
  40 โครงการโรงแรม มาย โฮเทล (ดัดแปลงขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท เกร็ปฟรุต จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 25 ส.ค. 2564 ทส 1010.5/13019
  ที่อยู่ - ซอย ราษฎร์อุทิศ 200 ปี 1 ถนน - ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83150
  อื่นๆ 15399
  41 โครงการ 39 LUXURY SUITES ของบริษัท เทอร์ตี้ไนน์ สวีทส์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 25 ส.ค. 2564 ทส 1010.5/13016
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมจิต) ถนน - ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
  อื่นๆ 15400
  42 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์เหลว ครั้งที่ 3 ของบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด คมนาคม 25 ส.ค. 2564 ทส 1010.4/12915
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 15403
  43 โครงการ S-Kaset (เอส-เกษตร) ของบริษัท สิริพัฒน์ ทเวลส์​ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 24 ส.ค. 2564 ทส 1010.5/12965
  ที่อยู่ - ซอย งามวงศ์วาน 54 แยก 3 ถนน - ตำบล ลาดยาว อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
  อื่นๆ 15401
  44 โครงการโรงแรม มอนิงก้า โฮเทล ของบริษัท เอ็มไพร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 24 ส.ค. 2564 ทส 1010.5/12964
  ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83100
  อื่นๆ 15402
  45 โครงการ โรสวูด ภูเก็ต เรสซิเด้นซ์ (Rosewood Phuket Residences) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 24 ส.ค. 2564 ทส 1010.5/12968
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน หมื่นเงิน ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83150
  อื่นๆ 15300
  46 โครงการ 125 SATHORN (125 สาทร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 24 ส.ค. 2564 ทส 1010.5/12936
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สาทรใต้ ตำบล ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
  อื่นๆ 15305
  47 โครงการ Well Hotel Chinatown ของบริษัท ไชน่าทาวน์ แอสเสท จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 23 ส.ค. 2564 ทส 1010.5/12893
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน มิตรพันธ์ ตำบล ป้อมปราบ อำเภอ ป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100
  อื่นๆ 15404
  48 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานปูนซีเมนต์เขาวง (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด อุตสาหกรรม 23 ส.ค. 2564 ทส 1010.3/12889
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เขาวง อำเภอ พระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18120
  อื่นๆ 15405
  49 โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ส.ค. 2564 ทส 1010.5/12786
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท 101/1 ตำบล บางจาก อำเภอ พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260
  อื่นๆ 15406
  50 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ พลัมคอนโด เอ็กซ์ตร้า พระราม 2 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ พลัมคอนโด เอ็กซ์ตร้า พระราม 2
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 17 ส.ค. 2564 ทส 1010.5/11991
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระรามที่ 2 ตำบล บางมด อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150
  อื่นๆ 15407

  หน้าที่ 1 จาก 205 หน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>