แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 07 ตุลาคม 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 00033/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 11 ธ.ค. 2563
หมดอายุวันที่ 10 ธ.ค. 2566
เลขทะเบียน นิติ 98
 
ที่อยู่ : 300/27 ซ.ซอยลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้1) ถ.- ต.วังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-933-8833
โทรสาร : 02-933-8889
อีเมล : getthanya@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายสุรพงศ์ นนทประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 7 คน คือ
1. นายสมสุข ศรีสถิตย์วัฒนา
2. ธัญญา ดวงทอง
3. ลฎาภา ภูมิฐานนท์
4. วลัลนา วัฒนาเหมกร
5. พรสรวง ชดช้อย
6. นางสาวธัญยธรญ์ โคตรทอง
7. นางสาวธนันธรณ์ วุฒิ
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 7 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 14976 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 ม.ค. 2564 อื่นๆ
2 โครงการ Long Beach Pavilion 1 (ลองบีช พาวิลเลียน 1) (ส่วนดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) 14884 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
08 ธ.ค. 2563 อื่นๆ
3 โครงการ ดี อีโค่ คอนโด พัทยา 3 (D Eco Condo Pattaya 3) 14641 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
27 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ รัชดา ฟอเรสต์ (เดิมชื่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ รัชดา ฟอเรสต์ (ดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร)) 14640 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
25 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจเป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอบประมาณ 18,672 ตารางเมตร โครงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง แบบเลขที่ 9906 14706 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ฉะเชิงเทรา
11 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 โครงการ ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง แบบเลขที่ 10725+ข.131/กย./62 (จำนวน 16 แผ่น) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 3,908 ตร.ม. และอาคารพักพยาบาล 32 หน่วย แบบเลขที่ 10482+ก.53/มิย./58 เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 3,012 ตร.ม. 14733 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ราชบุรี
14 ก.ค. 2563 อื่นๆ
7 โครงการ เดอะ เซนโทร คอนโด (The Centro Condo) 14726 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
08 ก.ค. 2563 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564