แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 มิถุนายน 2566

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เพียว แอคควา จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 21/2564
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 03 พ.ย. 2564
หมดอายุวันที่ 02 พ.ย. 2567
เลขทะเบียน นิติ 95
 
ที่อยู่ : เลขที่ 77 ถ.หงษ์หยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-609-273, 062-404-4565
โทรสาร : 076-609-273
อีเมล : pure.aqua@yahoo.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาววรเกศ เลี่ยวตระกูล
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 6 คน คือ
1. นางสาววาริศา ปานรัตน์
2. นายนฤนาถ พยัคฆา
3. นายเอกรัตน พรหมเพ็ญ
4. นางสาวอรอุษา วทัญญู
5. นางสาวมลฑิยา เจียรนัย
6. นางสาวอมรรัตน์ ฟองเกิด
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 30 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการอาคารชุด ซีเฮฟเว่น บีชฟรอนต์ (เพื่อการค้า) 14201 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
17 ม.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 โครงการโรงแรม ชูจิตร โฮเทล (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของนายอนุวัฒน์ นวลศรี 13992 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
24 ต.ค. 2562 อื่นๆ
3 โครงการอาคารชุดพักอาศัย เกรท ฮิล คอนโด แอร์พอร์ต 13984 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
11 ต.ค. 2562 อื่นๆ
4 โครงการจัดสรรที่ดิน ไฮด์เวย์ โปรแจค เอฟ 14009 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 ต.ค. 2562 อื่นๆ
5 โครงการ โรงแรม พี.เจ.โฮเทล (ดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) 13736 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
25 ก.ค. 2562
6 โครงการจัดสรรที่ดิน ซิตี้ ฮิลล์ แอร์พอร์ต สาคู ของบริษัท เอ เอส พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 13182 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
07 มี.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 โครงการโรงแรม เมธ์ฟ้า แมนชั่น (ดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) 13183 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
07 มี.ค. 2562
8 โครงการจัดสรรที่ดิน โบทานิก้า วิลล่า 5 บางเทา 13185 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
07 มี.ค. 2562
9 โครงการ โรงแรมโนวา เมอร์เบลล์ ในยางบีช ภูเก็ต 12795 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
26 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
10 โครงการ จัดสรรที่ดินการ์เด้นท์ เพลสเมืองถลาง 5 12796 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
26 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
11 โครงการ โรงแรมดาริษา (ดัดแปลงอาคาร) 12797 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
26 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
12 โครงการ โรงแรมภัทรแมนชั่น (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 12578 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 ต.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
13 โครงการ อาคารชุดพักอาศัย เซ็นส์ 12480 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 ก.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
14 โครงการ จัดสรรที่ดิน ชนะสิทธิ์ สมาร์ทโฮม 12433 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
24 ส.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
15 โครงการ โรงแรมอาซ์ม๊า รีสอร์ท แอนด์ สปา (ดัดแปลง และส่วนขยาย) 12217 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 มิ.ย. 2561 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ
16 โครงการ จัดสรรที่ดิน ดวงกมล วิลเลจ 12252 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
17 โครงการ จัดสรรที่ดิน ชนกานต์ ดีไลท์ ฉลอง 12052 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
16 พ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
18 โครงการ จัดสรรที่ดินบ้านฉลองสุข ภูเก็ต รวยเพิ่มทรัพย์ 11977 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
27 เม.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
19 โครงการ จัดสรรที่ดิน เดอะ เฟิร์ส 11974 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
26 เม.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
20 โครงการ จัดสรรที่ดิน เดอะริชวิลล่า@นาใหญ่ 11913 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
02 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>