แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เพียว แอคควา จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 21/2564
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 03 พ.ย. 2564
หมดอายุวันที่ 02 พ.ย. 2567
เลขทะเบียน นิติ 95
 
ที่อยู่ : เลขที่ 77 ถ.หงษ์หยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-609-273, 062-404-4565
โทรสาร : 076-609-273
อีเมล : pure.aqua@yahoo.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาววรเกศ เลี่ยวตระกูล
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 6 คน คือ
1. นางสาววาริศา ปานรัตน์
2. นายนฤนาถ พยัคฆา
3. นายเอกรัตน พรหมเพ็ญ
4. นางสาวอรอุษา วทัญญู
5. นางสาวมลฑิยา เจียรนัย
6. นางสาวอมรรัตน์ ฟองเกิด
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 63 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ อาคารชุด ซีเฮฟเว่น บีชฟร้อนด์ 3 ของบริษัท บีสตาร์ทเฮฟเว่น จำกัด 15424 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
27 ก.ย. 2564 อื่นๆ
2 โครงการโรงแรม ณีรานภา ของห้างหุ้นส่วนจำกัด กะตะ คันทรี เฮ้าส์ 15422 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
27 ส.ค. 2564 อื่นๆ
3 โครงการอาคารชุด เอสเซ็นท์ ภูเก็ต 2 ของบริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จำกัด 15355 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 มิ.ย. 2564 อื่นๆ
4 โครงการอาคารชุด เอสเซ็นท์ ภูเก็ต 3 ของบริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จำกัด 15359 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 มิ.ย. 2564 อื่นๆ
5 โครงการ อาคารชุด เอสเซ็นท์ ภูเก็ต 1 15265 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
17 มิ.ย. 2564 อื่นๆ
6 โครงการจัดสรรที่ดิน เดอะริช วิลล่า แอท บางคณฑี ของนาย สิริวัชฌ์ สิชฌ์ชลภักษ์ 15322 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
08 เม.ย. 2564 อื่นๆ
7 โครงการโรงแรม วินแดม แกรนด์ บีชฟร้อน รีสอร์ท 14885 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 ธ.ค. 2563 อื่นๆ
8 โครงการโรงแรม แอริซ่า โฮเทล (Aireza Hotel) ของบริษัท สุริจัน ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด 14828 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
22 ต.ค. 2563 อื่นๆ
9 โครงการจัดสรรที่ดิน สีวลี-รัษฎา (แก้ไขผังจัดสรร) 14824 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
21 ต.ค. 2563 อื่นๆ ยื่น Monitor 2/2563
10 โครงการอาคารชุด ปาล์มเมตโต้ ปาร์ค ของบริษัท ปาล์มเมตโต้ แอสเซท จำกัด 14671 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
21 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
11 โครงการโรงแรม เดอะ เบลล์ แอร์พภอร์ต ภูเก็ต โฮเทล (ดัดแปลง เปลี่ยนการใช้อาคาร และส่วนขยาย) ของนายเอกพจน์ พังงา 14776 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
11 ส.ค. 2563 อื่นๆ
12 โครงการ โรงแรมอาซ์ม๊า รีสอร์ท แอนด์ สปา (ดัดแปลง และส่วนขยาย) 14458 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
30 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
13 โครงการ โรงแรมภูเก็ตไอแลนด์วิว (ดัดแปลง เปลี่ยนการใช้อาคาร และส่วนขยาย) 14388 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
14 โครงการ โรงแรม ครอสทู ไวบ์ ภูเก็ต ป่าตอง เซ็นเตอร์ โฮเต็ล 14377 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
07 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
15 โครงการจัดสรรที่ดิน สมบูรณ์ทรัพย์การ์เด้นวิว 14420 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
29 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
16 รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการจัดสรรที่ดิน บ้านอุดมสุข 14720 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 มี.ค. 2563 อื่นๆ
17 โครงการอาคารชุด เดอะพราวน์ เรสซิเด้นซ์ 14738 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 มี.ค. 2563 อื่นๆ
18 โครงการอาคารชุด เดอะพราวด์ เรสซิเดนซ์ 14314 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 มี.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
19 โครงการโรงแรม ฮอลแลนด์ รีสอร์ท (ดัดแปลง เปลี่ยนการใช้อาคาร และส่วนขยาย) ของบริษัท พลัสแมนชั่น ภูเก็ต จำกัด 14843 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 มี.ค. 2563 อื่นๆ
20 โครงการอาคารชุด ซีเฮฟเว่น บีชฟรอนต์ (เพื่อการค้า) 14201 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
17 ม.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 4 หน้า
1 2 3 4 >>