แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 07 ตุลาคม 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

มหาวิทยาลัยบูรพา


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 8/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 19 เม.ย. 2564
หมดอายุวันที่ 18 เม.ย. 2566
เลขทะเบียน นิติ 93
 
ที่อยู่ : เลขที่ 169 มหาวิทยาลัยบูรพา ซ.- ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 038-102-297
โทรสาร : 038-393-427
อีเมล : taweesak99@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.uniserv.buu.ac.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 15 คน คือ
1. นายณกร อินทร์พยุง
2. นายไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
3. นายดนัย บวรเกียรติกุล
4. นายสุดสายชล หอมทอง
5. นายวิชญา กันบัว
6. นายภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา
7. นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง
8. นางสาวนันทพร ภัทรพุทธ
9. นายเชาวน์วัฒน์ เอื้อเฟื้อ
10. นายสราวุธ ลักษณะโต
11. นางสาวเบญจวรรณ ชิวปรีชา
12. นางสาวสุทธินี ยอดอินทร์
13. นายปภาณ ใจเย็น
14. สกุล ศิริกิจ
15. นายพีระ คล้ายริน
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 7 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ วาวา วิลล่า ของนางสาววิชา หนองใหญ่ และนายวิเชษฐ หนองใหญ่ 14831 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
14 ส.ค. 2563 อื่นๆ
2 โครงการ พรเทพทาวน์โฮม 9/1 ของบริษัท กิจจา วิศวโยธา จำกัด 14735 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
17 ก.ค. 2563 อื่นๆ
3 โครงการ แดง พาเลส โฮเทล พัทยา (Daeng Palace Hotel Pattaya) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 14378 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
08 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 โครงการ ริต้า รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์ (Rita Resort and Residence) ของบริษัท ริต้า รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด 14416 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
03 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 โครงการ เพชรทะเลพัทยา 14180 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
06 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) ของบริษัท สยาม ฮาร์เบอร์ จำกัด 13002 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
08 ก.พ. 2562 เปิดดำเนินการ
7 โครงการ เนเชอร์เรสซิเดนซ์ 11808 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
14 ก.พ. 2561 อื่นๆ