แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เจต คอนซัลแต้นท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 1343/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 26 พ.ย. 2563
หมดอายุวันที่ 25 พ.ย. 2566
เลขทะเบียน นิติ 90
 
ที่อยู่ : เลขที่ 19/323 หมู่ที่ 3 ซ.- ถ.รัษฎานุสรณ์ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 084-071-9478
โทรสาร : -
อีเมล : jadeconsultantphuket@hotmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายเจนณรงค์ สันสน
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 6 คน คือ
1. นางสาวสุดารัตน์ คมขำ
2. นางสาวศิริณยา ไกรศรี
3. นางสาวปิยะรัตน์ คมขำ
4. นายสิทธิพงศ์ พรมเพ็ชร์
5. นางสาวชนนิกานต์ อุ่นทานนท์
6. นางสาวกัลญารัตน์ ช่วยนวลศรี
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 50 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการโรงแรม ลาเบล อพาเทล (ดัดแปลงเปลี่ยนการใช้อาคารและขยาย) ของนางอณัฐฎิญา คิดดี 15423 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
27 ก.ย. 2564 อื่นๆ
2 โครงการโรงแรม มาย โฮเทล (ดัดแปลงขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท เกร็ปฟรุต จำกัด 15399 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
25 ส.ค. 2564 อื่นๆ
3 โครงการโรงแรม มาราซก้า สมุย ของบริษัท คอมมอนแอเรีย สมุย จำกัด 15379 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สุราษฎร์ธานี
14 ก.ค. 2564 อื่นๆ
4 โครงการ อาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า) ของบริษัท ซีรีน สุรินทร์ จำกัด 15304 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
08 เม.ย. 2564 อื่นๆ
5 โครงการจัดสรรที่ดิน วัลญา เรสซิเดนซ์ 15085 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
15 มี.ค. 2564 อื่นๆ
6 โครงการโรงแรม ภูเก็ตโฮเทล (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของนางสาวกัลยวีร์ ธีระประภาวงศ์ 15000 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
08 ก.พ. 2564 อื่นๆ
7 โครงการโรงแรม บาย เดอะ ซี (เปลี่ยนการใช้อาคาร) 14880 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 ธ.ค. 2563 อื่นๆ
8 โครงการจัดสรรที่ดิน คราวน์ เอสเตท 14800 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 ต.ค. 2563 อื่นๆ
9 โครงการ จัดสรรที่ดิน ยูโทเปีย ยามู 15306 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
22 ก.ย. 2563 อื่นๆ
10 โครงการจัดสรรที่ดิน สุพิชฌาย์ ลักซิโอ 14670 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
21 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
11 โครงการจัดสรรที่ดิน ภูเก็ต โกลเด้นวิลล์ ป่าคลอก ของบริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 14757 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
01 ก.ค. 2563 อื่นๆ
12 โครงการ จัดสรรที่ดิน ซีนิที้ 15095 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
17 ม.ค. 2563 เปิดดำเนินการ
13 โครงการอาคารชุด ภูเก็ต อังกอร์ (เพื่อการค้า) 14764 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
31 ต.ค. 2562 อื่นๆ
14 โครงการอยู่อาศัยรวมบ้านพักพนักงานนาคาใหญ่ โฮเท็ล 13121 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
25 ต.ค. 2562 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
15 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ 15094 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
25 ต.ค. 2562 เปิดดำเนินการ
16 โครงการโรงแรม นิภา รีสอร์ท (ดัดแปลง เปลี่ยนการใช้อาคารและขยาย) 13077 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
15 ต.ค. 2562 อื่นๆ
17 โรงแรม สุพิชฌาย์ อควา รีสอร์ท ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 13096 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
15 ต.ค. 2562 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
18 โครงการจัดสรรที่ดิน ดิ อเวนิว ป่าหล่าย 14015 การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อ ประกอบการพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการ จัดสรรที่ดิน
ภูเก็ต
13 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
19 โครงการโรงแรม เดอะสปา การ์เด้น (เปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) 12598 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สุราษฎร์ธานี
28 ส.ค. 2562 เปิดดำเนินการ
20 โครงการ โรงแรม ออมทอง (เปลี่ยนการใช้อาคาร) 13558 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
25 ก.ค. 2562

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า
1 2 3 >>