แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 มิถุนายน 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 20/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 21 ก.ค. 2563
หมดอายุวันที่ 20 ก.ค. 2566
เลขทะเบียน นิติ 88
 
ที่อยู่ : เลขที่ 57/1 ซ.รามอินทรา 8 ถ.รามอินทรา ต.อนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 02 551 4169-70
โทรสาร : 02 068 5558, 02 551 4171
อีเมล : mitr@mitrenvironment.com
เว็บไซต์ : http://mitrenvironment.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นางสาวมัฑนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์
2. นายธันยกร จินต์ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 11 คน คือ
1. นางสาวนัยนา สุทธิรัตนศักดิ์
2. นางสาวเมสินี ยานยิ่ง
3. นางสาวจุฑามาศ คุณพันธ์
4. นางสาวมลิวัลย์ ไชยพล
5. นางสาวนัทฐยา คงประจักษ์
6. นางสาวสุพรรณี พูลสวัสดิ์
7. นางสาวสิริณัฎฐ์ แสนใหม่
8. นางสาวกตัญชลี ราญคำรัตน์
9. นางสาวธนัชพร แสนสา
10. นางเจมจิตร โขงคำ
11. นางสาวอรวรรณ ปลอดเถาว์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 70 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ Well Hotel Chinatown ของบริษัท ไชน่าทาวน์ แอสเสท จำกัด 15404 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 ส.ค. 2564 อื่นๆ
2 โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด 15406 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
20 ส.ค. 2564 อื่นๆ
3 โครงการก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหิน อาคารที่พักศิษย์การบิน อาคารที่พักบุคลากร และส่ิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ ของสถาบันการบินพลเรือน ณ ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 15418 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
04 ส.ค. 2564 อื่นๆ
4 โครงการ ศุภาลัย พรีเมียร์ สามเสน - ราชวัตร 15267 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 ก.ค. 2564 อื่นๆ
5 โครงการงานก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์ประจำบ้าน ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร 15356 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
28 มิ.ย. 2564 อื่นๆ
6 โครงการ โรงแรมคุ้มภูคำ (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท เชียงใหม่ภูคำ (3) จำกัด 15333 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
13 พ.ค. 2564 อื่นๆ
7 โครงการ นิชิเททซึ โฮเทลส์ ศาลาแดง ของบริษัท เอ็นเอ็นอาร์ โฮเทลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 15326 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
29 เม.ย. 2564 อื่นๆ
8 โครงการ NAJOMTIEN HOTEL 15271 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
07 เม.ย. 2564 อื่นๆ
9 โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่บางจาก (พื้นที่ 2)) 14871 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
05 พ.ย. 2563 อื่นๆ
10 โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่บางจาก (พื้นที่ 1)) 14844 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
05 พ.ย. 2563 อื่นๆ
11 โครงการ ALIVE/Sukhumvit 76 14793 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
28 ต.ค. 2563 อื่นๆ
12 โครงการ Emerald Bay Convilla 1 14684 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
08 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
13 โครงการ Bang Chak Office Development 14708 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
11 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
14 โครงการ Ratchayothin Hills 15043 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
14 ก.ค. 2563 อื่นๆ
15 โครงการ ibis Styles Khon Kaen Lake View 14393 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ขอนแก่น
26 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
16 โครงการ BTPK ของบริษัท พิวรรธนา จำกัด 14395 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ขอนแก่น
26 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
17 โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 14410 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
22 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
18 โครงการ เดอะ ลิฟวิ่น รามคำแหง (The Livin Ramkhamhaeng) 14381 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
13 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
19 โครงการ The Livin Phetkasem 15032 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 มี.ค. 2563 อื่นๆ
20 โครงการ เดอะ เจ้าพระยา แบงค็อก ของบริษัท เออร์เบิน เจ้าพระยา จำกัด 14252 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
07 ก.พ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564

หน้าที่ 1 จาก 4 หน้า
1 2 3 4 >>