แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 09 ธันวาคม 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 13/2558
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 03 มิ.ย. 2558
หมดอายุวันที่ 02 มิ.ย. 2560
เลขทะเบียน นิติ 86
 
ที่อยู่ : 24/24 หมู่ 3 ซ.- ถ.- ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3815-2156-9
โทรสาร : 0-3815-2157
อีเมล : possiblemail@yaho.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. เกดเดกเ สอบ
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 3 คน คือ
1. นางนภา วัชรเนตร
2. นางสาวนวลขวัญ สวาสดิพันธ์
3. นายเดชา ตันติ
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 17 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ ชลสุข อพาร์ทเม้นท์ 10732 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
23 มี.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
2 โครงการ The Right Stay 10651 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
31 ม.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
3 โครงการ Hotel Labaris Khao Yai 10649 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครราชสีมา
26 ม.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
4 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 29 10838 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
27 ธ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
5 โครงการ Solaris 10601 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
19 ธ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
6 โครงการ พัทยารุ่งเรือง 5 10573 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
08 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ
7 โครงการ วิลล่า เอเซียติค 10568 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
31 ต.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
8 โครงการ ไอธารา ไพรเวท 10471 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เพชรบุรี
11 ต.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
9 โครงการ พี.เอ็ม.ซี. โฮมส์ 6 10454 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
21 ก.ย. 2559 เปิดดำเนินการ
10 โครงการ Sleep@Me C 10447 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
05 ก.ย. 2559 เปิดดำเนินการ
11 โครงการ Welcome World 10404 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
31 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
12 โครงการ เชน พระตำหนัก 10255 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
15 มิ.ย. 2559 อื่นๆ
13 โครงงาน THE LAKE PATTAYA 10136 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
19 พ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
14 โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง 10066 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
28 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
15 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 21 10048 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
19 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ
16 โครงการ กอไผ่ 9932 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
24 ก.พ. 2559 อื่นๆ
17 โครงการ Whale Marina Condominium 10284 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
18 ธ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564