แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 08 ตุลาคม 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 27/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 20 ธ.ค. 2561
หมดอายุวันที่ 19 ธ.ค. 2564
เลขทะเบียน นิติ 8
 
ที่อยู่ : 39 ซ.ซ.124 ถ.ถ.ลาดพร้าว ต.วังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2934-3233-47
โทรสาร : 0-2934-3248
อีเมล : cot@cot.co.th
เว็บไซต์ : http://www.cot.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 4 คน คือ
1. นางสาวขนิษฐา ทักษิณ
2. นายสมคิด พุ่มฉัตร
3. นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง
4. นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 37 คน คือ
1. นายอาภรณ์ ช่วยนุกูล
2. นางสาวชลดา เจี๊ยบนา
3. นายเฉลิมพันธุ์ ทรัพย์นิมิตร
4. นางสาวทิพย์สุดา อุตตา
5. นางสาวสุนันทา ม่วงจิต
6. นางสาวพรรษกร ใจประดับเพชร
7. นางสาวนันท์ธีรา ศุภลักษณ์
8. นายจีรศักดิ์ ปานเดช
9. นายชัจจ์ ชิวปรีชา
10. นายจีรภัทร์ ประเสริฐสุวรรณ
11. นางสาวจิราพร ผลวงค์
12. นางสาวพจนีย์ บัวโรย
13. นางสาวอรชุลี ดีมีศรี
14. นายศิรัฐ ทักษาดิพงษ์
15. นางสาวมนิษา เทพบัญชาพร
16. นายยิ่งยง แสนเดช
17. นายธนากร แย้มเกษร
18. ว่าที่ร.ต.หญิงประวีณา ธรรมรส
19. นายจิระศักดิ์ ยั่งยืน
20. นางสาวชลญา สุทธิแก้ว
21. นางสาวเกศกนก ขุ่มด้วง
22. นางสาวสุพรรณนา ปิตาระโพธิ์
23. นางสาวกาญจนา อ่าวลึกน้อย
24. นางสาวเกศรินทร์ ชัยโชค
25. นางสาวรัสวดี รักชื่อ
26. นางสาวโชตินุช เกษมณี
27. นางสาวอุษา อ่วมสน
28. นายวิศิษฏ ชายอีด
29. นายศรัณย์ มณีวรรณ
30. นางสาวจุฑามาศ ศิริพร ณ ราชสีมา
31. นางสาวธัญยรัตน์ วงศกรณ์รัตน
32. นางสาวอรทัย อ่อนหัวโทน
33. นางสาววิภาพรรณ เพียรแย้ม
34. นางสาวจิราภรณ์ บุญมาก
35. นายพนธวิชญ์ เอี่ยมสินธร
36. นางสาวกุลธิดา คำเปลว
37. นางสาวณิชนันทน์ บุญญาทรัพย์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 484 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการโรงงานแปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์ 15074 โรงกลั่นน้ำมัน
ระยอง
25 มี.ค. 2564 อื่นๆ
2 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแห่งที่ 2 ของบริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จำกัด 14853 พลังงาน
ระยอง
04 พ.ย. 2563 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
3 โครงการโรงงานผลิตพาราไซลีน ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 14834 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
03 ก.ค. 2563 อื่นๆ
4 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล SPP Hybrid Firm สุโขทัย (โรงไฟฟ้าชีวมวลเชื้อเพลิงผสม) 14442 พลังงาน
สุโขทัย
09 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล SPP มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ 5 14357 พลังงาน
ขอนแก่น
19 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
6 โครงการ ควินทารา สุขุมวิท 39 (QUINTARA SUKHUMVIT 39) 14383 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
14 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
7 โครงการ ทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแหลมฉบัง 14403 พลังงาน
ชลบุรี
15 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
8 โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย) ของบริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด 14262 อุตสาหกรรม
สุโขทัย
18 ก.พ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
9 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล SPP Hybrid พิจิตร 13888 พลังงาน
พิจิตร
03 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
10 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชบริพารในพระองค์ (ถนนอู่ทองนอก) 13817 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
11 โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้าจากก๊าซเหลือทิ้งของโรงงานโอเลฟินส์ 13648 พลังงาน
ระยอง
23 ก.ค. 2562 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
12 โครงการ โรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) 13353 อุตสาหกรรม
ขอนแก่น
07 พ.ค. 2562 ยื่น Monitor 1/2564
13 โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) 13159 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
25 มี.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564
14 โครงการ โรงงานหลอมเหล็ก บริษัท เอบี สตีล จำกัด 13037 อุตสาหกรรม
สระแก้ว
18 ก.พ. 2562 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
15 โครงการ สำนักงานใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต 13019 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
12 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 2/2563
16 โครงการ อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 13034 โรงกลั่นน้ำมัน
กรุงเทพมหานคร
08 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564
17 โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด 12909 พลังงาน
นครราชสีมา
25 ม.ค. 2562 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2563
18 โครงการ โรงงานผลิตเอทานอลและระบบสนับสนุนการผลิต (โรงไฟฟ้า) ของ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด 12687 อุตสาหกรรม
ลพบุรี
20 พ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
19 โครงการ โรงแรมเมอร์เคียวระยอง ลมทะเล รีสอร์ท 12659 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ระยอง
19 พ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
20 โครงการ โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ 12660 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ลำพูน
19 พ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2563

หน้าที่ 1 จาก 25 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>