แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 08 ตุลาคม 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 19/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 12 ก.ย. 2562
หมดอายุวันที่ 11 ก.ย. 2565
เลขทะเบียน นิติ 74
 
ที่อยู่ : 100/81 หมู่ที่ 2 ซ.- ถ.สุขาภิบาล 5 ต.สายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 02-003-5230
โทรสาร : 02-074-5231
อีเมล : infothammachart@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.thammachart.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายนคร ศรีธิวงค์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 17 คน คือ
1. นางสาวหนึ่งฤทัย ดำน้อย
2. นางพัฒนายุ กิตติยานุภาพ
3. นางสาวหยาดพิรุณ ปลอดกระโทก
4. นางสาวฝนนรินทร์ กริ่มใจ
5. นายดรณ์ เอี่ยมผา
6. นางสาวอลิสา คำละออ
7. นางสาวจีรพร หายทุกข์
8. นางสาวสุนทรี ดุริยประทีป
9. นายบรรจง เล็กเจริญกุล
10. นางสาวปณัฐฐา อยู่หนู
11. นายภานุวัฒน์ ทองประดับ
12. นายพิชญ์ คำวงษา
13. สราวุทธ เนียมทอง
14. ปรัชญา หงษ์คำ
15. ชัญญาณ์ภัช รื่นเริง
16. เจนจิรา ดีมีวงค์
17. ณัฐกมล หว่านพืช
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 10 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการทางหลวงหมายเลข 333 อ.หนองฉาง-อุทัยธานี ตอน ต.หนองไผ่-อุทัยธานี 15072 คมนาคม
อุทัยธานี
30 มี.ค. 2564 อื่นๆ
2 โครงการถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 205 - แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 จ.นครราชสีมา 14938 คมนาคม
นครราชสีมา
09 ก.ย. 2563 อื่นๆ
3 โครงการ สะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 4114 แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)-ชายทะเล ที่ กม.4+492 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14224 คมนาคม
สุราษฎร์ธานี
18 ธ.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง
4 โครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จ.นครราชสีมา 14939 คมนาคม
นครราชสีมา
30 ต.ค. 2562 อื่นๆ
5 โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงฯ สุรินทร์) - เข้าแยกอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ 13884 คมนาคม
ศรีสะเกษ
12 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 โครงการ Crystal Suites 13023 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
21 ก.พ. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงจุดผ่านแดนที่บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท ของ กรมทางหลวง 10927 คมนาคม
สระแก้ว
30 มิ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ
8 โครงการ โรงแรม แซนด์ดูนส์ บีช 10139 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เพชรบุรี
25 พ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
9 โครงการ ศูนย์การแพทย์เพื่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 10053 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
26 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ
10 โครงการ The Blue Lagoon Condominium 9707 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
20 พ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ