แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เทสโก้ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 00022/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 23 ก.ย. 2563
หมดอายุวันที่ 22 ก.ย. 2566
เลขทะเบียน นิติ 7
 
ที่อยู่ : 21/11-14 ซ.สุขุมวิท ถ.สุขุมวิท ต.คลองเตย อ.เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2259-6575
โทรสาร : 0-2258-1313
อีเมล : tesco@tescoconsult.com
เว็บไซต์ : http://www.tescoconsult.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 4 คน คือ
1. นางดารณี ต.เจริญ
2. นางสาวระพีวรรณ อ่อนน้อม
3. นางสาวมณฑยา เซ่งศรี
4. นายพิเศษ เสนาวงษ์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 18 คน คือ
1. นางอรพินท์ คงเดชอดิศักดิ์
2. นายเผ่าพงศ์ นิติเกษตรสุนทร
3. นางสาวสมฤดี แจ้งประจักษ์
4. นายไพรัช มามีเกตุ
5. นางสาวนันจิรา จรเดช
6. นายภัทรพงศ์ สถิตบรรจง
7. นายภาคภูมิ ภิรมย์ภักดิ์
8. นางสาวชวลี ณรงค์
9. นางสาวพัชรี ชลาประเสริฐ
10. นายกนิษฐวุฒิ คงสกูล
11. นางสาวบุณิกา อินทนี
12. นางสาวสุนทรารัตน์ ศักดิ์ทอง
13. นางสาวไพลิน แหยมสด
14. นางสาวอาจิณี คงแย้ม
15. นางสาวพิมพ์ผกา สุวรรณมาลี
16. นางสาวเครือรัตน์ หนูพุ่ม
17. นางสาวปนัดดา เรืองจันทร์
18. นายชาญณฤทธิ์ โฉมช่วย
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 103 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ ทางพิเศษสายอุดรรัถยา - พระนครศรีอยุธยา 12923 คมนาคม
พระนครศรีอยุธยา
15 ม.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 โครงการ โรงแรมพิมาลัย ทับแขก กระบี่ 11874 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กระบี่
27 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
3 โครงการนำวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ 9439 อุตสาหกรรม
นครสวรรค์
23 พ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
4 โครงการ โรงพยาบาลบางปะกอก พระราม 3 9161 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
16 ก.ค. 2558
5 โครงการ แกรนด์ เอส ดี อเวนิว โฮเทล 9701 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
16 เม.ย. 2558 เปิดดำเนินการ
6 โครงการศุภาลัย วิสต้า แยกติวานนท์ 6838 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
02 เม.ย. 2556 เปิดดำเนินการ
7 โครงการอาคารชุดพักอาศัย ค.ส.ล. 24 ชั้น พักอาศัย,พาณิชย์,จอดรถ ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 6599 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
21 พ.ย. 2555 เปิดดำเนินการ 2/2564
8 โครงการศุภาลัย เวลลิงตัน 6436 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
03 ต.ค. 2555 เปิดดำเนินการ
9 โครงการสตาร์วิว (StarView) 6747 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
19 ก.ค. 2555 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557
10 โครงการ อาคารชุด ค.ส.ล. 31 ชั้น พักอาศัย ที่จอดรถ พาณิชย์ (โครงการ B) 5998 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
29 มิ.ย. 2555 เปิดดำเนินการ
11 โครงการ อาคารชุดพักอาศัย ค.ส.ล. 28 ชั้น พักอาศัย ที่จอดรถ พาณิชย์ 5995 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
28 มิ.ย. 2555 เปิดดำเนินการ
12 โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค เอกมัย - ทองหล่อ 5971 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
25 พ.ค. 2555 เปิดดำเนินการ
13 โครงการ อาคารชุดพักอาศัย ค.ส.ล. 24 ชั้น,28 ชั้น พักอาศัย,จอดรถ(โครงการ A ) ของบริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้น จำกัด 5446 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
14 พ.ค. 2555 อื่นๆ
14 โครงการอาคารชุดพักอาศัย คสส. 24 ชั้น 28 ชั้น พักอาศัย, จอดรถ (โครงการ A) 6371 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
14 พ.ค. 2555 เปิดดำเนินการ
15 โครงการ อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (โรงพยาบาลชลประทาน) และอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน 5211 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
29 ก.พ. 2555 เปิดดำเนินการ
16 โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดระยอง (ระยะที่ 2 และระยะที่ 3/1) 6334 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ระยอง
23 ก.พ. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
17 โครงการ ศุภาลัย พรีมา ริวา 5264 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 ม.ค. 2555 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560
18 โครงการ ลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 5214 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
09 ม.ค. 2555 เปิดดำเนินการ monitor 2/2560
19 โครงการศุภาลัย ปาร์ค แคราย-งามวงศ์วาน 6290 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
09 ม.ค. 2555 เปิดดำเนินการ
20 โครงการ บ้านเอื้ออาทร จังหวัดสมุทรปราการ (วัดศรีวารีน้อย) ของการเคหะแห่งชาติ 5366 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
28 พ.ย. 2554 เปิดดำเนินการ monitor 2/2560

หน้าที่ 1 จาก 6 หน้า
1 2 3 4 5 6 >>