แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 มิถุนายน 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท วสาภัทร จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 4/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 36 ปี
เริ่มวันที่ 12 ม.ค. 2563
หมดอายุวันที่ 11 ม.ค. 2566
เลขทะเบียน นิติ 68
 
ที่อยู่ : 107/14 ซ.ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 48 (บ่อปลา) ถ.ลาดพร้าว ต.คลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2171-9241
โทรสาร : 0-2171-9240
อีเมล : wsatech2012@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายสมพล บุญทานนท์
2. นางสาวสุชาวดี ศรีสุข
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 7 คน คือ
1. นายอุทิศ ทิพย์สุวรรณ
2. นายณฐพร บุญทานนท์
3. เกตุวดี คำยันต์
4. นางสาวเกษร อินทะนิน
5. นางสาวจุฑามาศ พลชารี
6. นางสาวอาทิตยา มินะสิงห์
7. นางสาวนฤมล สงวนทอง
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 43 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ เดอะ แกรนด์ 9 14894 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
09 ธ.ค. 2563 อื่นๆ
2 โครงการ ดิเอนโคนี่ 14412 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ระยอง
14 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
3 โครงการ สยามแพลตินัม ของห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม แอล.พี.เพลส 15105 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
12 มี.ค. 2563 อื่นๆ
4 โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ ll มิดทาวน์ (สยาม) 14627 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
21 ม.ค. 2563 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
5 โครงการ สุโขทัย รีสอร์ท พัทยา (เปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ของบริษัท ซิตี้ เวนเจอร์ส จำกัด 14099 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
29 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 โครงการ แต้ย่งฮวด 13587 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
12 ก.ค. 2562 อื่นๆ
7 โครงการ ดิ อิลิแกนท์ ลาดพร้าว 1 13666 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
08 ก.ค. 2562 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
8 โครงการ S61 (เอส 61) 13321 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
14 พ.ค. 2562
9 โครงการ Citadines North Pattaya (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) 13217 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
05 เม.ย. 2562
10 โครงการ อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โรจนะ) ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ของการเคหะแห่งชาติ 15104 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พระนครศรีอยุธยา
29 ม.ค. 2562 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
11 โครงการ กุลพัฒน์ อพาร์ทเม้นท์ 12856 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
18 ม.ค. 2562 เปิดดำเนินการ
12 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 32 ของบริษัท วังเมือง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 12925 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
16 ม.ค. 2562 เปิดดำเนินการ
13 โครงการ TADA CONDO 12783 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
28 ธ.ค. 2561 อื่นๆ
14 โครงการ อาคารชุด พาร์ควิลเลจ พัทยา ของบริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด 12794 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
17 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
15 โครงการ Alba Place @ ทองพลับหวาน 12431 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
23 ส.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
16 โครงการ คิริน คอนโด ราชพฤกษ์ 11206 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
31 ต.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
17 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 33 ของบริษัท อาร์คอน ไล้ฟ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 11097 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
17 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
18 โครงการ เรือนต้นแก้ว ของ คุณสมควร นิลโพธิ์ทอง 11098 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
17 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
19 โครงการ Acqua Ressidence 11171 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
09 ส.ค. 2560 อื่นๆ
20 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 30 ของบริษัท อาร์คอน ไล้ฟ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 11093 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
02 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า
1 2 3 >>