แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มีนาคม 2566

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 24/2564
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 04 พ.ย. 2564
หมดอายุวันที่ 03 พ.ย. 2567
เลขทะเบียน นิติ 67
 
ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1/6 ซ.รามคำแหง 145 ถ.- ต.สะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2373 7799
โทรสาร : 0-2373 7979
อีเมล : admin@tet1995.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 3 คน คือ
1. นายสมชาย ปิยะวรสกุล
2. นางสาววาสนา จุ้ยเปรี่ยม
3. พิมลวรรณ ผู้มีสัตย์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 35 คน คือ
1. นางสาววรรณศิริ สุริยวงศ์
2. นางสาวกังสดาล จอกสูงเนิน
3. นางสาวกาญจนา เศษสุวรรณ์
4. นางสาวสุภัคชญา อยู่นิ่ม
5. นางสาวพัชรี ศรีคร้าม
6. นางสาวศรีสุดา นวนนงค์
7. นางสาวศิริรัตน์ อินต๊ะนัย
8. นายสุทินธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
9. นางสาวอมรรัตน์ โฮงมาตย์
10. นางสาวกนกวรรณ สังข์เอี่ยม
11. นางสาวจริยา รัตนบุญ
12. นางสาวธณัทอร เฝือสูงเนิน
13. นางสาวสภาวัลย์ วัฒนเกริก
14. นางสาวอังคนา อึ้งภัทรศิลป์
15. นางสาววิภา ศุภกรรม
16. นางสาวศศิประภา สินธุรัตน์
17. นางสาวชนัญชิดา รูปเหลี่ยม
18. นางสาวกนกวรรณ อัครผล
19. นางสาวมนทิรา มุงสูงเนิน
20. นางสาวมุจลินท์ ทรนงค์
21. นางสาวดวงกมล อิศรางพร
22. นายกฤตย เจริญรวย
23. นายณัฐวุฒิ สว่างเพาะ
24. นางสาวสรารัตน์ นนทไชย
25. นางสาวธิติยา สง่าราษฏร์
26. นางสาวฐาณิตา สงเคราะห์
27. นางสาวอรัญญา กุลไชยกุล
28. นายกนกพล มหันต์
29. นายภคพล มหาวงศ์
30. นางสุวรรณา ถนอมศักดิ์
31. นายอัษฎายุทธ วงศ์สารสิน
32. นางสาวกัณณิกา ทองบุญโท
33. นางสาวสายธารทิพย์ โสภา
34. นางสาวสุพัตรา สงฤทธิ์
35. นางสาวคนิฐตรา แก้วคำ
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 87 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ โรงงานผลิตภัณฑ์เหล็กหล่อขึ้นรูป ของบริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 13356 อุตสาหกรรม
ราชบุรี
21 พ.ค. 2562 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
2 โครงการ โรงงานผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน ของบริษัท ทีดิก เซาท์ จำกัด 13110 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
สงขลา
07 มี.ค. 2562 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
3 โครงการ โรงแรมทยะ ของบริษัท ทยชาติ จำกัด 12996 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 ก.พ. 2562 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
4 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ขยายกำลังการผลิตโดยปรับเปลี่ยนเตาหลอมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม (ครั้งที่ 1) 12344 อุตสาหกรรม
ปทุมธานี
26 ก.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
5 โครงการ โรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ของ บริษัท สยาม ไวร์ อินดัสทรี จำกัด 12343 อุตสาหกรรม
ฉะเชิงเทรา
02 ก.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
6 โครงการ นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์ ของบริษัท อเมริกัน บิวเดอร์ จำกัด 12239 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
18 มิ.ย. 2561 อื่นๆ
7 โครงการ ทุบขึ้นรูปโลหะสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ของบริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด 12064 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
22 พ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562
8 โครงการโรงงานหลอมและหล่ออะลูมิเนียมแท่ง ของบริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด 11897 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
09 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
9 โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี 2 ของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จำกัด 11278 อุตสาหกรรม
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
28 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
10 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ร่วมกำลาภพาวเวอร์ จำกัด 11270 พลังงาน
เพชรบูรณ์
23 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2564
11 โครงการ โรงงานหล่อชิ้นส่วนเครื่องจักร ของบริษัท ยอง ก๊วน เฮฟวี่ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด 11146 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
12 ก.ย. 2560 อื่นๆ
12 โครงการ โรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป ของบริษัท ทีเอฟโอ เทค (ไทยแลนด์) จำกัด 11002 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
05 ก.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
13 โครงการ โรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet) ของบริษัท ทีวาย สตีล จำกัด 10928 อุตสาหกรรม
ระยอง
20 มิ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
14 โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี ของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) 10810 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
18 เม.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
15 โครงการเจริญสินธานี กรอกสมบูรณ์ ของบริษัท สินเจริญ แอสเสท จำกัด 10645 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปราจีนบุรี
17 ม.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
16 โครงการ โรงแรม One Patio Hotel ของบริษัท เดอะวัน กรุ๊ป จำกัด 10545 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
29 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ
17 โครงการผลิตเดกซ์โทรส ซอร์บิทอล และฟรักโทส (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เพียวเคมม์ จำกัด 10509 อุตสาหกรรม
สมุทรปราการ
10 ต.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
18 ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท เอเชียน อินซู อเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีพีที เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 10333 โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมัน เชื้อเพลิงทางท่อ
สิงห์บุรี
06 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
19 โครงการผลิตลวดทองแดงส่วนขยาย ครั้งที่ 1 ของบริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด 10279 อุตสาหกรรม
ฉะเชิงเทรา
06 มิ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
20 โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ ของบริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน(ไทยแลนด์) จำกัด 10084 อุตสาหกรรม
นครราชสีมา
23 พ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564

หน้าที่ 1 จาก 5 หน้า
1 2 3 4 5 >>