แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 25/2564
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 11 พ.ย. 2564
หมดอายุวันที่ 10 พ.ย. 2567
เลขทะเบียน นิติ 65
 
ที่อยู่ : 49/81 ซ.หมู่ 8 ซอยแผ่นดินทอง 38 ถ.ถนนติวานนท์ ตำ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2156-9397,089-774-7682,094-337-8282
โทรสาร : 0-2156-9319
อีเมล : envimove@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.envimove-thai.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายพงศกร สง่าผล
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 7 คน คือ
1. นางสาวปาณิสรา วัฒนรัตน์
2. นางสาวกัลยา เสนอกลาง
3. นางสาวสุภาวดี พรมพรสวรรค์
4. นางสาวนัฏพรรณ สุขศรี
5. นางสาวนิฐิดา กุลจิตติโสภา
6. นางสาวนิธิรินทร์ นิติพจน์
7. นางสาวสรัญญา ชัยแสง
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 17 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัท ไดซิน จำกัด (สำนักงานใหญ่นวนคร) 13886 อุตสาหกรรม
ปทุมธานี
24 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
2 โครงการ ทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินเพอร์ไลต์ คำขอประทานบัตรที่ 1/2557 (ประทานบัตรเลขที่ 22464/14520) 13906 เหมืองแร่
ลพบุรี
18 ก.พ. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 3/2559 11263 เหมืองแร่
เลย
17 พ.ย. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
4 โครงการ Ziri Hotel 10944 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
22 มิ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ
5 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2559 10888 เหมืองแร่
มุกดาหาร
22 พ.ค. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
6 โครงการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี 10612 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กาฬสินธุ์
30 ธ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
7 โครงการ SALA CHAWENG ของบริษัท ทรัพย์ทรายมณี จำกัด 10478 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สุราษฎร์ธานี
12 ต.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2564
8 โครงการ โรงแรมวารีวานา 10515 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สุราษฎร์ธานี
11 ต.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 2/2562
9 โครงการ โรงแรม ถนนเทพประสิทธิ์ ซอย 5 12087 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
28 ก.ย. 2559 อื่นๆ
10 โครงการ รีเจ้นท์โฮม สุขุมวิท 81 10393 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
11 โครงการ Rising place 10910 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
16 มิ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ
12 โครงการ Laguna Grand Hotel 10129 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สงขลา
16 พ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2564
13 โครงการ Samui Apartment 10096 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สุราษฎร์ธานี
04 พ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
14 โครงการ โรงแรม S Villas Samui 9971 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สุราษฎร์ธานี
14 มี.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
15 โครงการ Phuket Oceana Condo 3 9429 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
28 ส.ค. 2558 เปิดดำเนินการ
16 โครงการเดอะนิช ไอดี เสรีไทย เฟส 1 และ โครงการ นิช ไอดี เสรีไทย - วงแหวน 9118 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
06 ก.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
17 โครงการ Phuket Oceana Condo 1 7851 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
17 เม.ย. 2558 เปิดดำเนินการ