แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 09 ธันวาคม 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 4/2558
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 11 ก.พ. 2558
หมดอายุวันที่ 10 ก.พ. 2561
เลขทะเบียน นิติ 61
 
ที่อยู่ : 14 ซ.ซอยนวมินทร์ 98 ถ.ถนนนวมินทร์ ต.คันนายาว อ.เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2948-7191-2 ต่อ 109
โทรสาร : 0-2948-7192
อีเมล : envi_sps@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.spsglobalcorp.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. ธนถัทร์test test
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 3 คน คือ
1. ว่าง ว่าง
2. ว่าง2 ว่าง2
3. ว่าง3 ว่าง3
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 18 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ T SIX5-2 10865 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
26 พ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
2 โครงการ T SIX5-4 10862 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
24 พ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
3 โครงการ Club - 3 10820 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
27 เม.ย. 2560 เปิดดำเนินการ
4 โครงการ Club - 4 10819 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
24 เม.ย. 2560 อื่นๆ
5 โครงการ Trend-7 10815 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
12 เม.ย. 2560 เปิดดำเนินการ
6 โครงการ Atrium บริษัท นิว นอร์ดิค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 10753 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
29 มี.ค. 2560 อยู่ระหว่างก่อสร้าง Monitor 2/2560
7 โครงการ T SIX5-1 10754 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
29 มี.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
8 โครงการ The Key Pattaya 10723 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
07 มี.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
9 โครงการ เฟลิค ลาดพร้าว-วังหิน 79 10609 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 ธ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
10 โครงการ SUITES-6 (สวีท 6) 10582 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
29 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560
11 โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา 10503 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
31 ต.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
12 โครงการ Sleep@me B 9772 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
08 ม.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
13 โครงการ Urban home 9305 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
06 ต.ค. 2558 เปิดดำเนินการ
14 โครงการ New Nordic Trend-4 9559 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
08 ก.ย. 2558 เปิดดำเนินการ
15 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 20 9613 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
19 ส.ค. 2558 เปิดดำเนินการ
16 โครงการ ลภัสธณา วิลเลจ 9726 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
02 มิ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ
17 โครงการ AT LEVANA 9706 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
12 พ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560
18 โครงการ น้ำ โฮเทล 9239 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
08 ต.ค. 2557 เปิดดำเนินการ