แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 9/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 06 มี.ค. 2563
หมดอายุวันที่ 05 มี.ค. 2566
เลขทะเบียน นิติ 57
 
ที่อยู่ : 193/57-58 ถ.ราษฎร์พัฒนา ต.สะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2001-8880-1
โทรสาร : 0-2001-8880-1 ต่อ 404,405
อีเมล : enviwork@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : http://enviwork.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์
2. นายพงศ์ภัทร ศรีขจร
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 17 คน คือ
1. นางสาวพจณีย์ ปานธรรม
2. นายรัตนพล อยู่เอี่ยม
3. นางสาวกตัญชลี ผดุงหัส
4. นางสาวสุภาพร พันเดช
5. นางสาวอาทิตยา สุทธิไชยา
6. นายอังศุธร โอษธีศ
7. นางสาวเบญจมาศ เอี่ยมหนู
8. นางสาวสุดารัตน์ ใจสะอาด
9. นายอิสระพงศ์ ปานดำ
10. นางสาววริษา อยู่สุข
11. กรวรรณ เปลื้องรัตน์
12. อิสยาภรณ์ กลั่นเงินวงศ์
13. ปณิตา ชูแสง
14. นายพีรภพ สันหวัง
15. น.ส.หทัยรัตน์ กิตติพลารักษ์
16. นายอดิรุจ ตั้งศิริวัฒนวงศ์
17. น.ส.ชื่นกมล บ้านหมู่
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 32 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ โรงงานผลิตอะคริลิคอิมัลชั่น 14356 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
29 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
2 โครงการ เดอะวัน พลัส แกรนด์ รามคำแหง (THE ONE PLUS GRAND RAMKHAMHAENG) 13226 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
17 เม.ย. 2562 ยื่น Monitor 1/2563
3 โครงการ The Belgravia @ Ratchada-Ladprao 15 13227 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
17 เม.ย. 2562
4 โครงการ โรงแรมเวลา นครพนม 12207 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครพนม
12 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
5 โครงการ โรงงานผลิตไอโซพรีนอลและอนุพันธ์ 11966 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
09 เม.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2562
6 โครงการโรงงานผลิตยางเทอร์โมพลาสติกและพอลิเอไมด์ชนิดพิเศษ 11967 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
09 เม.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2562
7 โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) 11898 อุตสาหกรรม
ระยอง
09 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
8 โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ 11813 อุตสาหกรรม
ปราจีนบุรี
16 ก.พ. 2561 อื่นๆ ยื่น Monitor 2/2562
9 โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า 11228 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
12 ต.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
10 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 11144 พลังงาน
ปราจีนบุรี
13 ก.ย. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
11 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ซีเอชพี 1 13460 พลังงาน
ปราจีนบุรี
13 ก.ย. 2560 อื่นๆ
12 โครงการ ภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 11149 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
07 ก.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
13 โครงการ ผลิตเอทานอลและผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 11091 อุตสาหกรรม
นครสวรรค์
01 ส.ค. 2560 ยังไม่ได้ดำเนินการ
14 โครงการโรงงานผลิตสารโพรพิลีนออกไซด์ และสารโพรพิลีนไกลคอล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 10930 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
09 มิ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
15 โครงการสวนอุตสาหกรรม เอเชีย คลีน อินดัสเตรียล ปาร์ค 10898 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
23 พ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2564
16 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตผงพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ (ครั้งที่ 1) 10813 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
28 เม.ย. 2560 เปิดดำเนินการ 1/2564
17 โครงการโรงงานผลิตสารโพลีออล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 10673 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
25 ม.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
18 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น (ครั้งที่ 1) 10565 อุตสาหกรรม
ประจวบคีรีขันธ์
29 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
19 โครงการ เดอะ วัน พลัส ดี คอนโดมิเนียม ของ บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 10426 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
09 ก.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
20 โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ของบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด 10948 อุตสาหกรรม
ระยอง
02 ก.พ. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>