แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 9/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 06 มี.ค. 2563
หมดอายุวันที่ 05 มี.ค. 2566
เลขทะเบียน นิติ 57
 
ที่อยู่ : 193/57-58 ถ.ราษฎร์พัฒนา ต.สะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2001-8880-1
โทรสาร : 0-2001-8880-1 ต่อ 404,405
อีเมล : enviwork@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : http://enviwork.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์
2. นายพงศ์ภัทร ศรีขจร
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 17 คน คือ
1. นางสาวพจณีย์ ปานธรรม
2. นายรัตนพล อยู่เอี่ยม
3. นางสาวกตัญชลี ผดุงหัส
4. นางสาวสุภาพร พันเดช
5. นางสาวอาทิตยา สุทธิไชยา
6. นายอังศุธร โอษธีศ
7. นางสาวเบญจมาศ เอี่ยมหนู
8. นางสาวสุดารัตน์ ใจสะอาด
9. นายอิสระพงศ์ ปานดำ
10. นางสาววริษา อยู่สุข
11. กรวรรณ เปลื้องรัตน์
12. อิสยาภรณ์ กลั่นเงินวงศ์
13. ปณิตา ชูแสง
14. นายพีรภพ สันหวัง
15. น.ส.หทัยรัตน์ กิตติพลารักษ์
16. นายอดิรุจ ตั้งศิริวัฒนวงศ์
17. น.ส.ชื่นกมล บ้านหมู่
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 13 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ โรงงานผลิตอะคริลิคอิมัลชั่น 14356 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
29 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
2 โครงการ โรงงานผลิตไอโซพรีนอลและอนุพันธ์ 11966 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
09 เม.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2562
3 โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า 11228 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
12 ต.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
4 โครงการโรงงานผลิตสารโพลีออล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 10673 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
25 ม.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
5 โครงการเดอะ วัน พลัส คอนโดมิเนียม @ ศรีนครินทร์ 9712 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
20 พ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ
6 โครงการโรงงานผลิตสารโพลีออล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 9096 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
30 ก.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
7 โครงการ เดอะ วัน พลัส คอนโดมิเนียม 7848 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
13 ส.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
8 โครงการโรงงานผลิตไวน์ 9986 อุตสาหกรรม
ฉะเชิงเทรา
30 พ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562
9 โครงการ VN Residence 3 7579 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
15 พ.ย. 2556 เปิดดำเนินการ
10 โครงการรีเจ้นท์ ออร์คิดส์ คอนโด ซอยวิภาวดี 5 (เฟส 23) 7256 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
08 ก.ย. 2556 เปิดดำเนินการ
11 โครงการ The Connexion Condo 6738 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
28 ก.พ. 2556 เปิดดำเนินการ
12 โครงการ FIRST SIGHT CONDOMINIUM 7886 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สระบุรี
12 ก.พ. 2556 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560
13 โครงการ โรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ของบริษัท ไดเนีย กระบี่ จำกัด 6225 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
สงขลา
- เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564