แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 มิถุนายน 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 2/2564
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 18 ม.ค. 2564
หมดอายุวันที่ 17 ม.ค. 2566
เลขทะเบียน นิติ 47
 
ที่อยู่ : 67/8 ซ.หมู่บ้านพระปิ่น 3 ซอยลุงเงาะ ถ.ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 0-2833-1891-2
โทรสาร : 0-2833-1893
อีเมล : gec_consult@hotmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาวจิราพันธุ์ จงกาญจนพรรณ
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 4 คน คือ
1. นางสาววิไล เตียวยืนยง
2. นางสาวกัญจิกร มีมุสิทธิ์
3. นางสาวธนาพา จันที
4. นางสาวนิภาวรรณ อยู่เครือ
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 58 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ ศุภาลัย วิลล์ พัทยา-มอเตอร์เวยื 15064 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
31 มี.ค. 2564 อื่นๆ
2 โครงการ วิลล่า วิลล่า พัทยา 14805 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
14 ต.ค. 2563 อื่นๆ
3 โครงการ โรงแรมบุษย์น้ำทอง 14654 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ลำปาง
29 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 โครงการ โรยัล แกรนด์ พัทยา 14681 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
03 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 โรงแรมยูนิเวอร์แซล พัทยา (Universal Pattaya Hotel) ของบริษัท โซเนีย ฮอสพิแทลลิที แอนด์ เลชเชอร์ จำกัด 13130 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 06 พ.ย. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง
6 โครงการ บ้านพฤกษา พัทยา-ทุ่งกลม ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 13845 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
26 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 โครงการ บาหลี บีช รีสอร์ท (หาดเจ้าสำราญ) 13741 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เพชรบุรี
23 ส.ค. 2562
8 โครงการ โรงแรม Chocolate box ของบริษัท อีท เพลย์ สเตย์ รีแลคซ์ จำกัด 13621 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
05 ก.ค. 2562 อื่นๆ
9 โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดอุบลราชธานี ของการเคหะแห่งชาติ 13645 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
อุบลราชธานี
15 พ.ค. 2562 อื่นๆ
10 โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสุรินทร์ 15037 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สุรินทร์
15 พ.ค. 2562 อื่นๆ
11 โครงการ PHANHIN REGENT EXECUTIVE RESIDENCE ของบริษัท สวนพานหิน จำกัด 13260 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
26 เม.ย. 2562 อื่นๆ
12 โครงการ โรงแรม โนวา สมุย รีสอร์ท (ปรับปรุง) 13000 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สุราษฎร์ธานี
07 ก.พ. 2562 เปิดดำเนินการ
13 โครงการ บ้านพิงภูแพรว รีสอร์ท แอท ชะอำ ของนางสาวกัญญารัตน์ ฉิมงาม 12254 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เพชรบุรี
29 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
14 โครงการ มาลีสา เพลส 11916 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
09 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
15 โครงการ โรงแรมตรีพนา ของนายวิโรจน์ ตรีธนพัฒน์ 11804 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
21 ก.พ. 2561 เปิดดำเนินการ
16 โครงการ H LIVING LIFE ของบริษัท เฮลท์แลนด์ กรุ๊ป จำกัด 11023 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
27 ก.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
17 โครงการ โรงแรม Sugar Palm Resort ของบริษัท นรินฟ้า 2015 จำกัด 10936 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เพชรบุรี
09 มิ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ
18 โครงการ รีสอร์ท ชะอำ ของบริษัท วรางค์สิริ จำกัด 10821 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เพชรบุรี
28 เม.ย. 2560 เปิดดำเนินการ
19 โครงการ โรงพยาบาลพัทยาเมมโมเรียล ภูเก็ต ของบริษัท การแพทย์ตะวันออก จำกัด 10683 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
06 ก.พ. 2560 เปิดดำเนินการ
20 โครงการ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จำกัด 10469 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
04 ต.ค. 2559 อยู่ระหว่างก่อสร้าง Monitor 2/2560

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า
1 2 3 >>