แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 1340/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 11 ก.พ. 2563
หมดอายุวันที่ 10 ก.พ. 2566
เลขทะเบียน นิติ 44
 
ที่อยู่ : 125/512 ซ.หมู่ที่ 5 ถ.- ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0-7654-0968
โทรสาร : 0-7654-0968
อีเมล : phuketenvi@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://phuketenvi.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 13 คน คือ
1. นางสาวเพลินใจ แซ่ส้อ
2. นางสาวธนันพัชร์ เกิดแก้ว
3. นางสาวอรทัย อ้วนภักดี
4. นางสาวสุกัญญา ศรีดี
5. นางสาวเหมือนฝัน จันทร์แจ่มใส
6. นางสาววริษา ธงสอาด
7. นางสาวอังคณา ภมรชาติ
8. นายซอแล๊ะ หลังเกตุ
9. นายเอกพนธ์ ปิยะสมบูรณ์
10. นางสาววรรณวิภา ชุมแสง
11. ทัศวรรณ หานุภาพ
12. นางสาววราภรณ์ จักรแก้ว
13. นายณัฐดนัย ช่วยค้ำชู
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 376 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ ชาเทรียม สมุย ของบริษัท ชาเทรียม สมุยจำกัด 15394 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สุราษฎร์ธานี
27 ส.ค. 2564 อื่นๆ
2 โครงการโรงแรม มอนิงก้า โฮเทล ของบริษัท เอ็มไพร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 15402 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
24 ส.ค. 2564 อื่นๆ
3 โครงการ ศิริพะงัน ของบริษัท ศิริพะงัน จำกัด 15384 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สุราษฎร์ธานี
12 ก.ค. 2564 อื่นๆ
4 โครงการ โรงแรม เรเมดี ของบริษัท ธนะภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 15385 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
08 ก.ค. 2564 อื่นๆ
5 โครงการ ณ ปุณณกัณฑ์ 15259 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สงขลา
06 ก.ค. 2564 อื่นๆ
6 โครงการโรงแรม มายเทรียณ์ รีสอร์ท ของบริษัท ชาเทรียมวิลล่า (ไม้ขาว) จำกัด 15360 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 มิ.ย. 2564 อื่นๆ
7 โครงการ ชาเทรียม เวลเนส 15245 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 มิ.ย. 2564 อื่นๆ
8 โครงการ Djing Wellness & Spa 15297 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ระนอง
15 มิ.ย. 2564 อื่นๆ
9 โครงการ โรงแรมสันธิญา ภูเก็ต นาใต้ วิลเลจ 2 ของบริษัท สันธิญา ภูเก็ต นาใต้ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด 15202 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พังงา
10 มิ.ย. 2564 อื่นๆ
10 โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด 15206 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พังงา
02 มิ.ย. 2564 อื่นๆ
11 โครงการ ดีคอนโด หาดใหญ่ เฟส 3 ของบริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) 15335 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สงขลา
17 พ.ค. 2564 อื่นๆ
12 โครงการ โรงแรมสุรินทร์ ภูเก็ต (ส่วนขยาย) ของบริษัท สุรินทร์ เบย์ จำกัด 15344 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
14 พ.ค. 2564 อื่นๆ
13 โครงการ ชาเทรียม รีสอร์ท 15291 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
08 เม.ย. 2564 อื่นๆ
14 โครงการ จัดสรรที่ดิน นาราสิริ เกาะแก้ว 15294 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
08 เม.ย. 2564 อื่นๆ
15 โครงการ จัดสรรที่ดิน เศรษฐสิริ เกาะแก้ว 15307 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
08 เม.ย. 2564 อื่นๆ
16 โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม เจริญสินธานี พรุจำปา ของบริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด 15057 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
15 มี.ค. 2564 อื่นๆ
17 โครงการโรงแรมอาร์ทิเคิล โฮเทล ภูเก็ต 15084 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
14 มี.ค. 2564 อื่นๆ
18 โครงการอาคารชุด วีไอพี กะรน 15053 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
10 มี.ค. 2564 อื่นๆ
19 โครงการคาลิมา เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา 14994 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พังงา
08 ก.พ. 2564 อื่นๆ
20 โครงการอาคารชุด แคช รีสอร์ท บางเทา ภูเก็ต เอ เทรดมาร์ค คอลเลคชั่น บาย วินแดม โฮเทล 14991 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
05 ก.พ. 2564 อื่นๆ

หน้าที่ 1 จาก 19 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>