แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 08 ตุลาคม 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 1340/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 11 ก.พ. 2563
หมดอายุวันที่ 10 ก.พ. 2566
เลขทะเบียน นิติ 44
 
ที่อยู่ : 125/512 ซ.หมู่ที่ 5 ถ.- ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0-7654-0968
โทรสาร : 0-7654-0968
อีเมล : phuketenvi@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://phuketenvi.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 13 คน คือ
1. นางสาวเพลินใจ แซ่ส้อ
2. นางสาวธนันพัชร์ เกิดแก้ว
3. นางสาวอรทัย อ้วนภักดี
4. นางสาวสุกัญญา ศรีดี
5. นางสาวเหมือนฝัน จันทร์แจ่มใส
6. นางสาววริษา ธงสอาด
7. นางสาวอังคณา ภมรชาติ
8. นายซอแล๊ะ หลังเกตุ
9. นายเอกพนธ์ ปิยะสมบูรณ์
10. นางสาววรรณวิภา ชุมแสง
11. ทัศวรรณ หานุภาพ
12. นางสาววราภรณ์ จักรแก้ว
13. นายณัฐดนัย ช่วยค้ำชู
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 297 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการโรงแรมอาร์ทิเคิล โฮเทล ภูเก็ต 15084 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
14 มี.ค. 2564 อื่นๆ
2 โครงการคาลิมา เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา 14994 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พังงา
08 ก.พ. 2564 อื่นๆ
3 โครงการอาคารชุด แคช รีสอร์ท บางเทา ภูเก็ต เอ เทรดมาร์ค คอลเลคชั่น บาย วินแดม โฮเทล 14991 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
05 ก.พ. 2564 อื่นๆ
4 โครงการโรงแรม ดาวา เฟส 2 ของบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จำกัด 14883 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 ธ.ค. 2563 อื่นๆ
5 โครงการ โรงแรม จ๋าง พลัส รีสอร์ท ของบริษัท ลิ่มทรัพย์ กรุ๊ป จำกัด 14816 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 ต.ค. 2563 อื่นๆ
6 โครงการโรงแรมศรีพังงา ของบริษัท ลีออน ดิวตี้ฟรี จำกัด 14809 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กระบี่
02 ต.ค. 2563 อื่นๆ
7 โครงการจัดสรรที่ดิน ศุภาลัย พรีโม่ ฉลอง ภูเก็ต 14663 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
22 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
8 โครงการโรงแรมเดอะ พาวิลเลี่ยน เอสเตท (ส่วนขยาย) 14664 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
22 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
9 โครงการจัดสรรที่ดินศุภาลัย เลค วิลล์ ภูเก็ต 14665 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
22 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
10 โครงการโรงแรม อะเควลล่า เวลเนส เซ็นเตอร์ 14650 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พังงา
03 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
11 โครงการ โรงแรม ราชา ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท 14614 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
13 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
12 โครงการโรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต กะตะ อวิสต้า รีสอร์ท แอนด์ สปา (ส่วนขยาย) 14701 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
11 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
13 โครงการอาคารชุด เดอะ ไทเทิ้ล ฮาโล วัน พาร์ท 1 และ พาร์ท 2 14702 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
11 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
14 โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวมเจริญสินธานี แอร์พอร์ต 14705 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
11 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
15 โครงการอาคารพักอาศัยพนักงานโรงแรม เอสเขาหลัก 14707 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พังงา
11 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
16 โครงการโรงแรม ราไวย์ แกรนด์ เฮ้าส์ (เปลี่ยนการใช้อาคาร) 15022 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
11 ส.ค. 2563 อื่นๆ
17 รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้่องต้นโครงการจัดสรรที่ดิน เดอะ เฌอ เกาะแก้ว 14718 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
21 ก.ค. 2563 อื่นๆ
18 โครงการอาคารชุด เดอะ ซิตี้ เซ็นเตอร์ 14717 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
01 ก.ค. 2563 อื่นๆ
19 โครงการ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลภูเก็ต 14387 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
19 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
20 โครงการโรงแรม แค๊ปโค 14386 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พังงา
18 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 15 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>