แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท แอร์เซฟ จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 22/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 15 ก.ย. 2562
หมดอายุวันที่ 14 ก.ย. 2565
เลขทะเบียน นิติ 42
 
ที่อยู่ : 235/14 ถ.ถนนราษฎร์พัฒนา ต.สะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-540-0055
โทรสาร : 02-917-0020
อีเมล : airsave@airsave.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นางมีนา พิทยโสภณกิจ
2. นางสาวประพาภรณ์ ไชยศรี
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 5 คน คือ
1. นายฝ่า ลี้อบาย
2. นางจารุณี ลี้อบาย
3. นางสาวจิราพร สถิรถาวรกุล
4. นางสาววสุ พิทยโสภณกิจ
5. นายวิภูษณะ ปานจิตต์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 25 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ โรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิลเมตะคริเลต (ครั้งที่ 3) 10566 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
18 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
2 โครงการโรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม 9672 อุตสาหกรรม
พระนครศรีอยุธยา
07 ม.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
3 โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป 7955 อุตสาหกรรม
นครราชสีมา
23 ก.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
4 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเมทิลเมตะคริเลต 7590 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
26 ธ.ค. 2556 อื่นๆ
5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสไตรีนโทโนเมอร์ ครั้งที่ 1 5640 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
20 ม.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
6 โครงการโรงงานผลิตกรตซิตริก ของบริษัท ซันชาย ไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 6553 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ปราจีนบุรี
04 พ.ค. 2554 อื่นๆ
7 โครงการพหลโยธิน คอนโดมิเนียม 4681 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
01 พ.ค. 2552 เปิดดำเนินการ
8 โครงการซิตี้โฮม สี่แยกท่าพระ (ส่วนขยาย) 3896 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
24 ก.พ. 2552 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
9 โครงการสินนครอพาร์ทเม้นท์ 5049 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรสาคร
24 ต.ค. 2551 เปิดดำเนินการ
10 โครงการศุภาลัยพรีเมียร์ 3536 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
29 ก.ย. 2551 อื่นๆ
11 โครงการโรงงานผลิตกระดาษ 3517 อุตสาหกรรม
ขอนแก่น
12 ก.ย. 2551 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
12 โครงการโรงงานผลิตโพลิเอททีลีน บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด 3407 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
19 มิ.ย. 2551 เปิดดำเนินการ
13 โครงการปรับปรุงระบบหมุนวนก๊าซกลับคืนของโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีนโพรฟิลีน 3361 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
22 พ.ค. 2551 อื่นๆ
14 โครงการโรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิลเมตะคริเลต 3200 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
14 พ.ย. 2550 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557 0/0
15 โครงการ โรงงานผลิตบิสฟีนอลเอ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด 3205 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
14 พ.ย. 2550 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562
16 โครงการโรงงานผลิตยูเรียฟอร์มอลดีไฮด์เรซิน 2726 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
04 พ.ย. 2549 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2564
17 โครงการปรับปรุงผังแม่บทเพื่อรองรับการพัฒนาศูนย์กำจัดของเสียครบวงจร พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ขอปรับปรุงแผนแม่บทเพื่อรองรับการพัฒนากำจัดของเสีย) 2834 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
13 ก.ย. 2549 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2560
18 โครงการแอลแอลดีพีอี ของบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด 2731 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
28 เม.ย. 2549 อื่นๆ
19 โครงการเขตประกอบอุตสาหกรรมสุวรรณภูมิ 2686 อุตสาหกรรม
ฉะเชิงเทรา
22 ก.พ. 2549 อื่นๆ
20 โครงการโรงงานผลิตสารฟีนอล 2491 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
12 พ.ค. 2548 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>