แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท แอร์เซฟ จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 22/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 15 ก.ย. 2562
หมดอายุวันที่ 14 ก.ย. 2565
เลขทะเบียน นิติ 42
 
ที่อยู่ : 235/14 ถ.ถนนราษฎร์พัฒนา ต.สะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-540-0055
โทรสาร : 02-917-0020
อีเมล : airsave@airsave.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นางมีนา พิทยโสภณกิจ
2. นางสาวประพาภรณ์ ไชยศรี
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 5 คน คือ
1. นายฝ่า ลี้อบาย
2. นางจารุณี ลี้อบาย
3. นางสาวจิราพร สถิรถาวรกุล
4. นางสาววสุ พิทยโสภณกิจ
5. นายวิภูษณะ ปานจิตต์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 93 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 13264 อุตสาหกรรม
ปราจีนบุรี
30 เม.ย. 2562 ยื่น Monitor 2/2564
2 โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 3 11900 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
26 มี.ค. 2561 ยื่น Monitor 1/2564
3 โครงการ โรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิลเมตะคริเลต (ครั้งที่ 3) 10566 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
18 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
4 โครงการโรงงานผลิตเหล็กทุบขึ้นรูป ของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 11465 อุตสาหกรรม
ระยอง
26 ม.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 2/2564
5 โครงการกาญจนบุรี ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี 9720 พลังงาน
กาญจนบุรี
22 พ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ 1/2562
6 โครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมและชิ้นส่วนยานยนต์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 9553 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
27 ก.พ. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
7 โครงการโรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม 9672 อุตสาหกรรม
พระนครศรีอยุธยา
07 ม.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
8 โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป 7955 อุตสาหกรรม
นครราชสีมา
23 ก.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
9 รายงานการขอเปลี่ยนเเปลงรายละเอียดโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 4 ครั้งที่ 4 11446 อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ
นครศรีธรรมราช
22 เม.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
10 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ส่วนขยาย (ครั้งที่ 4) 9273 อุตสาหกรรม
ระยอง
18 มี.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
11 โครงการโรงงานน้ำตาล (จังหวัดกาญจนบุรี) 7443 อุตสาหกรรม
กาญจนบุรี
17 มี.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
12 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมบางปะอิน ส่วนขาย (ครั้งที่ 1) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 7402 พลังงาน
พระนครศรีอยุธยา
13 มี.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
13 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเมทิลเมตะคริเลต 7590 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
26 ธ.ค. 2556 อื่นๆ
14 โครงการโรงงานผลิตเหล็กหล่อขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยางยนต์ ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 6798 อุตสาหกรรม
ระยอง
11 เม.ย. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
15 โครงการโรงงานผลิตเหล็กเส้น บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด 6541 อุตสาหกรรม
ระยอง
10 ส.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562
16 โครงการ โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร ของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด 6173 อุตสาหกรรม
ระยอง
27 เม.ย. 2555 เปิดดำเนินการ รายงาน Monitor 2/2555
17 โครงการ โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร 5119 อุตสาหกรรม
ระยอง
27 เม.ย. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2564
18 โครงการโรงงานผลิตท่อเหล็กไร้ตะเข็บ 6172 อุตสาหกรรม
ระยอง
23 เม.ย. 2555 เปิดดำเนินการ
19 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไปยังโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บางปะอิน 5104 พลังงาน
พระนครศรีอยุธยา
24 ม.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
20 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสไตรีนโทโนเมอร์ ครั้งที่ 1 5640 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
20 ม.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564

หน้าที่ 1 จาก 5 หน้า
1 2 3 4 5 >>