แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท แอร์เซฟ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 22/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 15 ก.ย. 2562
หมดอายุวันที่ 14 ก.ย. 2565
เลขทะเบียน นิติ 42
 
ที่อยู่ : 235/14 ถ.ถนนราษฎร์พัฒนา ต.สะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-540-0055
โทรสาร : 02-917-0020
อีเมล : airsave@airsave.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นางมีนา พิทยโสภณกิจ
2. นางสาวประพาภรณ์ ไชยศรี
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 5 คน คือ
1. นายฝ่า ลี้อบาย
2. นางจารุณี ลี้อบาย
3. นางสาวจิราพร สถิรถาวรกุล
4. นางสาววสุ พิทยโสภณกิจ
5. นายวิภูษณะ ปานจิตต์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 102 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ ระบบท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ ของบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด 15276 พลังงาน
ระยอง
03 มี.ค. 2564 อื่นๆ
2 โครงการระบบท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ 15065 พลังงาน
ระยอง
03 มี.ค. 2564 อื่นๆ
3 โครงการ ศุภาลัย พรีเมียร์ (ศุภาลัย พรีเมียร์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร) 14930 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
29 ก.ย. 2563 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
4 โครงการ นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 13264 อุตสาหกรรม
ปราจีนบุรี
30 เม.ย. 2562 ยื่น Monitor 2/2564
5 โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 3 11900 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
26 มี.ค. 2561 ยื่น Monitor 1/2564
6 โครงการ โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด 11814 อุตสาหกรรม
ระยอง
13 ก.พ. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
7 โครงการ โรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิลเมตะคริเลต (ครั้งที่ 3) 10566 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
18 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
8 โครงการโรงงานผลิตเหล็กทุบขึ้นรูป ของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 11465 อุตสาหกรรม
ระยอง
26 ม.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 2/2564
9 โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 9208 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
02 มิ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2560
10 โครงการกาญจนบุรี ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี 9720 พลังงาน
กาญจนบุรี
22 พ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ 1/2562
11 โครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมและชิ้นส่วนยานยนต์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 9553 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
27 ก.พ. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
12 โครงการโรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม 9672 อุตสาหกรรม
พระนครศรีอยุธยา
07 ม.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
13 โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป 7955 อุตสาหกรรม
นครราชสีมา
23 ก.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
14 รายงานการขอเปลี่ยนเเปลงรายละเอียดโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 4 ครั้งที่ 4 11446 อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ
นครศรีธรรมราช
22 เม.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
15 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ส่วนขยาย (ครั้งที่ 4) 9273 อุตสาหกรรม
ระยอง
18 มี.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
16 โครงการโรงงานน้ำตาล (จังหวัดกาญจนบุรี) 7443 อุตสาหกรรม
กาญจนบุรี
17 มี.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
17 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมบางปะอิน ส่วนขาย (ครั้งที่ 1) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 7402 พลังงาน
พระนครศรีอยุธยา
13 มี.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
18 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเมทิลเมตะคริเลต 7590 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
26 ธ.ค. 2556 อื่นๆ
19 โครงการโรงงานผลิตเหล็กหล่อขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยางยนต์ ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 6798 อุตสาหกรรม
ระยอง
11 เม.ย. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
20 โครงการโรงงานผลิตเหล็กเส้น บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด 6541 อุตสาหกรรม
ระยอง
10 ส.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562

หน้าที่ 1 จาก 6 หน้า
1 2 3 4 5 6 >>