แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 23/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 18 ส.ค. 2562
หมดอายุวันที่ 17 ส.ค. 2565
เลขทะเบียน นิติ 41
 
ที่อยู่ : 123 ถ.ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0-4320-2222
โทรสาร : 0-4320-3352
อีเมล : test@hotmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นางวันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
2. นายพฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 15 คน คือ
1. นายสมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์
2. นางสาวชัญญา อภิปาลกุล
3. นายโพยม สราภิรมย์
4. นางสาวชุลีรัตน์ พรมเหลา
5. นางสาวศรีรัตน์ สุวรรณาคม
6. นายวิเชียร ปลื้มกมล
7. นางสาวจินตนา โสทับ
8. นางสาวเพชราภรณ์ วันชม
9. นายฤทธิรงค์ จังโกฏิ
10. นางสาวสุภาวดี ยอดทองดี
11. ศุภวรรณ ขันโททอง
12. นายวุฒิพงศ์ มหาคำ
13. นายนัฐชานนท์ เขาราธ
14. นายพจน์ ภาคภูมิ
15. นางธนาภรณ์ ทนุวรรณ์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 65 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ Chicchill@Eravana 15449 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
07 ต.ค. 2564 อื่นๆ
2 โครงการ 39 LUXURY SUITES ของบริษัท เทอร์ตี้ไนน์ สวีทส์ จำกัด 15400 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
25 ส.ค. 2564 อื่นๆ
3 โครงการ The Ninth Pattaya (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท เดอะ ไนน์ (พัทยา) จำกัด 15345 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
20 พ.ค. 2564 อื่นๆ
4 โครงการ Knightsbridge Central ของบริษัท บลูเลี่ยน แค็ปปิตอล จำกัด 15331 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
11 พ.ค. 2564 อื่นๆ
5 โครงการ 23 LUXURY SUITES ของบริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด 15127 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
05 พ.ค. 2564 อื่นๆ
6 โครงการก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 96 ห้อง ของโรงพยาบาลสุรินทร์ 15321 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สุรินทร์
27 เม.ย. 2564 อื่นๆ
7 โครงการ Citadines Connect Sukhumvit 51 14961 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
11 ม.ค. 2564 อื่นๆ
8 โครงการก่อสร้างอาคารพักบุคลากร 100 ยูนิต และ 96 ยูนิต ของโรงพยาบาลยโสธร 14902 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ยโสธร
22 ธ.ค. 2563 อื่นๆ
9 โครงการ โรงพยาบาลชุมแพ (ส่วนขยาย) อาคารพักเจ้าหน้าที่ (96 ยูนิต 8 ชั้น) แบบเลขที่ 10950 14652 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ขอนแก่น
29 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
10 โครงการ อาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด 14613 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครราชสีมา
25 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
11 โครงการ โรงพยาบาลปักธงชัย (ส่วยขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 7 ชั้น 156 เตียง แบบเลขที่ 10945 14616 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครราชสีมา
25 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
12 โครงการ Archita Hotel 15038 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
29 เม.ย. 2563 อื่นๆ
13 โครงการโรงแรมบ้านคุณนาย (เปลี่ยนการใช้อาคารจากอาคารอยู่อาศัยรวมเป็นโรงแรม) 14428 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
03 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
14 โครงการ Chamonix Condominium 15079 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
26 มี.ค. 2563 อื่นๆ
15 โครงการ เคป รีสอร์ท 15018 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
10 มี.ค. 2563 อื่นๆ
16 โครงการ OCEAN GRAND RESIDENCE (โอเชี่ยน แกรนด์ เรสซิเดนซ์) 14196 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ขอนแก่น
02 ม.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
17 โครงการจัดตั้งวัดบ้านห้วยน้ำผัก (ที่พักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร) 13864 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เลย
23 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
18 โครงการ ดิ เอราวัณ บาย มายฮิป 13451 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
12 มิ.ย. 2562 ยื่น Monitor 2/2563
19 โครงการ จรรยวรรณ@ชลบุรี 13324 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
17 พ.ค. 2562 ยื่น Monitor 1/2564
20 โครงการ โรงแรมสยามแกรนด์ 12465 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
อุดรธานี
21 ก.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564

หน้าที่ 1 จาก 4 หน้า
1 2 3 4 >>