แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 23/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 18 ส.ค. 2562
หมดอายุวันที่ 17 ส.ค. 2565
เลขทะเบียน นิติ 41
 
ที่อยู่ : 123 ถ.ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0-4320-2222
โทรสาร : 0-4320-3352
อีเมล : test@hotmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นางวันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
2. นายพฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 15 คน คือ
1. นายสมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์
2. นางสาวชัญญา อภิปาลกุล
3. นายโพยม สราภิรมย์
4. นางสาวชุลีรัตน์ พรมเหลา
5. นางสาวศรีรัตน์ สุวรรณาคม
6. นายวิเชียร ปลื้มกมล
7. นางสาวจินตนา โสทับ
8. นางสาวเพชราภรณ์ วันชม
9. นายฤทธิรงค์ จังโกฏิ
10. นางสาวสุภาวดี ยอดทองดี
11. ศุภวรรณ ขันโททอง
12. นายวุฒิพงศ์ มหาคำ
13. นายนัฐชานนท์ เขาราธ
14. นายพจน์ ภาคภูมิ
15. นางธนาภรณ์ ทนุวรรณ์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 40 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ จรรยวรรณ@ชลบุรี 13324 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
17 พ.ค. 2562 ยื่น Monitor 1/2564
2 โครงการ The Chambery Condominium 11581 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
08 ม.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
3 โครงการ แมนชั่น (อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 7 ชั้น) บริษัท วิวโขง จำกัด 11586 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครพนม
08 ม.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
4 โครงการ เพ็ญศรีอพาร์ทเม้นท์ 11218 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
06 ต.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
5 โครงการ Estanan Butterfly Condo 2 10717 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
27 ก.พ. 2560 เปิดดำเนินการ
6 โครงการ Pool Villa Najomtien Pattaya 10693 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
15 ก.พ. 2560 เปิดดำเนินการ
7 โครงการ The sky 25 10688 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
14 ก.พ. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
8 โครงการ Castle 2 Condominium 10687 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
10 ก.พ. 2560 เปิดดำเนินการ
9 โครงการ นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 14163 อุตสาหกรรม
สระแก้ว
20 ม.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
10 โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน ของ แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด 10591 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
06 ธ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
11 โครงการ Garjan 10579 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
24 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ
12 โครงการ Castle 1 Condominium 10501 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
31 ต.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
13 โครงการ A.D. Bangkok 10382 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
03 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
14 โครงการ สุขเจริญ อพาร์ทเม้นท์ 10359 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
26 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
15 โครงการ Estanan Butterfly Condo 1 10035 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
12 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ
16 โครงการ โรงแรมโฮเทลฟ้อนท์ 9964 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ขอนแก่น
11 มี.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
17 โครงการเทอเทิล ครีก คอนโดมิเนียม 9638 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
23 ธ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ
18 โครงการโรงงานเขตอุตสาหกรรม ซีเคบี ขอนแก่น 9616 อุตสาหกรรม
ขอนแก่น
08 ธ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ
19 โครงการ THE CORAL Apartments 9548 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
31 มี.ค. 2558 เปิดดำเนินการ
20 โครงการ กรเดช พาร์ค คอนโดมิเนียม 9069 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ร้อยเอ็ด
02 ก.ย. 2557 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>