แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มีนาคม 2566

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 10/2564
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 29 เม.ย. 2564
หมดอายุวันที่ 28 เม.ย. 2567
เลขทะเบียน นิติ 4
 
ที่อยู่ : 5/235 ถ.ถนนเทศบาลสงเคราะห์ ต.ลาดยาว อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2196-2140-3
โทรสาร : 0-2196-2144
อีเมล : thaithaiengineer@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายมนูญนัช ไวกาสี
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 15 คน คือ
1. นางนันทิยา งามสม
2. นางสาวทิพย์พารัตน์ แย้มวงษ์
3. นางสาวสุคลทิพย์ ติ่งรุ่งเรือง
4. นางสาวรุ่งนภา ศรีสุดา
5. นางสาวนุชนา สกุลสถาพร
6. นางสาวจิราภรณ์ สินดำ
7. นางอดิศยา ไวกาสี
8. นางสาวล้อมดาว เวินซิว
9. นางสาวจารุวรรณ แตงทรัพย์
10. นางสาววรรณวลัย สันกลาง
11. นางวิลาวัลณ์ จรเกตุ
12. นางสาวลักขณา ชารีนิวัฒน์
13. นางสาวศมนธร ประพฤติธรรม
14. นางสาวปัททินี อุ่มทอง
15. นางสาวน้ำทิพย์ เรืองอร่าม
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 628 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ KHON KAEN INNOVATION CENTER 14396 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 26 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
2 โครงการ Tonson One Residence (ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์) ของบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 14422 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
24 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
3 โครงการ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) 13830 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
30 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 โครงการ Ideo Q N7 (ไอดีโอ คิว เอ็นเซเว่น) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ทู จำกัด (บริษัท เอดีซี-เจวี 12 จำกัด) 13510 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
20 มิ.ย. 2562 อื่นๆ
5 โครงการ ESCENT VILLE CHIANGMAI 2 (เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ 2) 13450 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
11 มิ.ย. 2562 อื่นๆ
6 โครงการ PARK ORIGIN THONGLOR ของบริษัท ออริจิ้น พาร์ค ที1 จำกัด 13319 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
13 พ.ค. 2562 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
7 โครงการ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 ของบริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด 13255 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
26 เม.ย. 2562 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
8 โครงการ สโคป หลังสวน ของบริษัท สโคป จำกัด 13106 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
19 มี.ค. 2562 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
9 โครงการ Prempree @ Ladprao 48 (เปรมปรี แอท ลาดพร้าว 48) ของบริษัท พาสันต์ เอสเตท จำกัด 12993 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 ก.พ. 2562 เปิดดำเนินการ
10 โครงการ 140 Wireless ของบริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 12922 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
31 ม.ค. 2562 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
11 โครงการ เทอร์มินอล 21 พระราม 3 ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด 12884 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
07 ม.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564
12 โครงการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 12673 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 พ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
13 โครงการ Copacabana Beach Jomtien ของบริษัท โคปาคาบาน่า จอมเทียน จำกัด 12675 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
27 พ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
14 โครงการ 66 TOWER ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 12667 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 พ.ย. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564
15 โครงการ พัฒนาพื้นที่บล็อก H เขตพาณิชย์สยามสแควร์ ของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน (ส่วนบริหารสยามกิตติ์) 12668 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 พ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
16 โครงการ THE STRAND ของบริษัท เดอะ สแตรนด์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 12662 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
20 พ.ย. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564
17 โครงการ 991 THONGLOR ของบริษัท เรชา เอสเตท จำกัด 12647 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
07 พ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
18 โครงการ อาศัย สาทร ของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 12645 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 พ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
19 โครงการ Casalunar Paradiso (คาซาลูน่า พาราดิโซ่) ของบริษัท ทรีโอเนส อินดัสเทรียล จำกัด 12551 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
09 ต.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
20 โครงการ The Envi Saphan Khwai ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 12547 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
08 ต.ค. 2561 อื่นๆ

หน้าที่ 1 จาก 32 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>