แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 10/2564
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 29 เม.ย. 2564
หมดอายุวันที่ 28 เม.ย. 2567
เลขทะเบียน นิติ 4
 
ที่อยู่ : 5/235 ถ.ถนนเทศบาลสงเคราะห์ ต.ลาดยาว อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2196-2140-3
โทรสาร : 0-2196-2144
อีเมล : thaithaiengineer@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายมนูญนัช ไวกาสี
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 15 คน คือ
1. นางนันทิยา งามสม
2. นางสาวทิพย์พารัตน์ แย้มวงษ์
3. นางสาวสุคลทิพย์ ติ่งรุ่งเรือง
4. นางสาวรุ่งนภา ศรีสุดา
5. นางสาวนุชนา สกุลสถาพร
6. นางสาวจิราภรณ์ สินดำ
7. นางอดิศยา ไวกาสี
8. นางสาวล้อมดาว เวินซิว
9. นางสาวจารุวรรณ แตงทรัพย์
10. นางสาววรรณวลัย สันกลาง
11. นางวิลาวัลณ์ จรเกตุ
12. นางสาวลักขณา ชารีนิวัฒน์
13. นางสาวศมนธร ประพฤติธรรม
14. นางสาวปัททินี อุ่มทอง
15. นางสาวน้ำทิพย์ เรืองอร่าม
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 288 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ ริชพาร์ค @ พหลโยธิน 59 ของบริษัท ริชชี่ ดีเวลลอปเมนท์ 2016 จำกัด 10855 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
19 พ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
2 โครงการ BEVERLY HILLS CONDO MAESOT METROPOLIS ของบริษัท จงซิงไท่พัฒนา จำกัด 10724 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ตาก
07 มี.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
3 โครงการ The Zone ของบริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด 10686 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปราจีนบุรี
07 ก.พ. 2560 เปิดดำเนินการ
4 โครงการ โรงพยาบาล ขนาด 152 เตียง ของบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน) 10548 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
30 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
5 โครงการ The Politan-Rive 3 และ 4 ของบริษัท บางกอกซิตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 10536 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
18 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2563
6 โครงการ T 12 10475 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
11 ต.ค. 2559 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564
7 โครงการ เออร์บาโน ราชวิถี ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 10405 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
31 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560
8 โครงการ SILQ Residence @ Sukhumvit 24 ของบริษัท สัจจะเสรี (ไทยแลนด์) จำกัด 10389 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
15 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
9 โครงการ พลัม คอนโด ปิ่นเกล้า สเตชั่น ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 10386 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
05 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
10 โครงการ Craft Ploenchit 10324 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
11 โครงการ The Bangkok Thonglor ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 10319 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
22 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562
12 โครงการ CP Tower North Park ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) 10309 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
13 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560
13 โครงการ พลัม พรีเมี่ยม พหลโยธิน 89 เฟส 1,2 ของบริษัท พลาลี เอสเตท จำกัด 10307 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
08 ก.ค. 2559 อื่นๆ
14 โครงการ สำนักงานใหญ่ บริษัท เจียไต๋ จำกัด ของบริษัท เจียไต๋ จำกัด 10303 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
06 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560
15 โครงการ Samyan 10266 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
15 มิ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
16 โครงการ The Peninsula Residences,Bangkok 10260 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
03 มิ.ย. 2559 ยังไม่ได้ดำเนินการ
17 โครงการคอนโดมิเนียม บางรักใหญ่ 10141 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
30 พ.ค. 2559 อื่นๆ
18 โครงการ หลังสวน พาร์ควิว 10115 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
10 พ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
19 โครงการ Nimit Langsuan 10116 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
10 พ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
20 โครงการ TERMINAL 21 PATTAYA 10111 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
04 พ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564

หน้าที่ 1 จาก 15 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>