แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 08 ตุลาคม 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอ็นทิค จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 11/2564
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 07 พ.ค. 2564
หมดอายุวันที่ 06 พ.ค. 2567
เลขทะเบียน นิติ 38
 
ที่อยู่ : 3/4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม ถ.ประเสริฐมนูกิจ ต.คลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2379-0141-2
โทรสาร : 0-2379-0143-4
อีเมล : info@enticcompany.com
เว็บไซต์ : http://www.enticcompany.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 3 คน คือ
1. นายปรีดา ทองสุขงาม
2. นายมนตรี บุญนาค
3. นายบรรจบ กิติกาศ
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 18 คน คือ
1. นางสาวณัฐฐา รัตตกุล
2. นางสาววินิตตา สวนมอญ
3. นางสาวสุกานดา แก้วอำไพ
4. นางสาวรตพร นะมาตร์
5. นายสุรเดช พุกซื่อตรง
6. นายธีรพันธ์ พุฒยืน
7. นางสาววิลาวรรณ จรูญพรพันธุ์
8. นางสาวทิพติยา มะลิรัตน์
9. นางณิชชารีย์ พรหมวิสุทธิพล
10. นางสาวณหทัย อรรคนิตย์
11. นายอภิชาติ จันทร์แสงกุล
12. นายธนภูมิ ฑีฆะวัฒนดำรงกุล
13. นายกัญจน์ กุณธูป
14. นายแดนยุทธ จันทร์เศรษฐี
15. นายอภิศักดิ์ เพ็งพิทักษ์
16. นายเอกชัย เสนานุช
17. นางสาวทิพย์สุคนธ์ เนื้อทอง
18. นางสาวสุธีรา วรรณภพ
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 116 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ (ส่วนขยาย) 14969 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สุราษฎร์ธานี
22 ม.ค. 2564 อื่นๆ
2 โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ขนาด 6 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ Feed-In Tariff ( FiT ) จังหวัดกระบี่ 14947 พลังงาน
กระบี่
08 ม.ค. 2564 อื่นๆ
3 โครงการ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี 14745 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
14 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 โครงการ เดอะคิวบ์ เซาท์ แจ้งวัฒนะ 15/1 14778 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 ก.ค. 2563 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
5 โครงการ ก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (สี่แยก P.M.Y.) - ถนนเลียบทะเลระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 14362 คมนาคม
ระยอง
22 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 โครงการ ลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เซนจ์ 14409 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
09 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
7 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 14272 พลังงาน
ชลบุรี
19 ก.พ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
8 โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้า ถนนพิมพา 13144 พลังงาน
ฉะเชิงเทรา
20 มี.ค. 2562
9 โครงการถนนสายบ้านเขาจีน-บ้านโคกพยอม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 13501 ทางหลวงหรือถนน ซึ่งมีความหมายตาม กฎหมายว่าด้วยทางหลวง ที่ตัดผ่านพื้นที่
สตูล
19 มี.ค. 2562
10 โครงการ วางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังสวนอุตสาหกรรมบางปะกง ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 12907 พลังงาน
ฉะเชิงเทรา
23 ม.ค. 2562 เปิดดำเนินการ
11 โครงการ The Key MRT Phetkasem 48 12781 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
28 ธ.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564
12 โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจักร 12561 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
29 ต.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 3/2563
13 โครงการ ไอคอนโด สุขุมวิท 77 เฟส 2 12560 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 26 ต.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
14 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมบนบก ฐานหลุมผลิต L53-B แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 12346 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
นครปฐม
17 ก.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
15 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ลำลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ลำลูกกา (ปัจจุบัน รฟม. เป็นผู้ดำเนินการ) กรณียกเลิกการติดตั้งแผงบังสายตาบริเวณพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ 12255 คมนาคม
กรุงเทพมหานคร
08 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
16 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ลำลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ (ปัจจุบัน รฟม. เป็นผู้ดำเนินการ) กรณีก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกเสนา 12256 คมนาคม
กรุงเทพมหานคร
08 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
17 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 4 11521 พลังงาน
ระยอง
ระยอง
06 ธ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 1/2564
18 โครงการ ท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ จากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 ไปยังสถานีลดความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 11230 พลังงาน
ระยอง
ระยอง
02 ต.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
19 โครงการ วางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 11145 พลังงาน
สระบุรี
27 ก.ย. 2560 เปิดดำเนินการ
20 โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมเป็นพลังงานหมุนเวียนสำหรับผลิตไฟฟ้า 11148 อุตสาหกรรม
ฉะเชิงเทรา
19 ก.ย. 2560 อื่นๆ

หน้าที่ 1 จาก 6 หน้า
1 2 3 4 5 6 >>