แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอ็นทิค จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 11/2564
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 07 พ.ค. 2564
หมดอายุวันที่ 06 พ.ค. 2567
เลขทะเบียน นิติ 38
 
ที่อยู่ : 3/4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม ถ.ประเสริฐมนูกิจ ต.คลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2379-0141-2
โทรสาร : 0-2379-0143-4
อีเมล : info@enticcompany.com
เว็บไซต์ : http://www.enticcompany.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 3 คน คือ
1. นายปรีดา ทองสุขงาม
2. นายมนตรี บุญนาค
3. นายบรรจบ กิติกาศ
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 18 คน คือ
1. นางสาวณัฐฐา รัตตกุล
2. นางสาววินิตตา สวนมอญ
3. นางสาวสุกานดา แก้วอำไพ
4. นางสาวรตพร นะมาตร์
5. นายสุรเดช พุกซื่อตรง
6. นายธีรพันธ์ พุฒยืน
7. นางสาววิลาวรรณ จรูญพรพันธุ์
8. นางสาวทิพติยา มะลิรัตน์
9. นางณิชชารีย์ พรหมวิสุทธิพล
10. นางสาวณหทัย อรรคนิตย์
11. นายอภิชาติ จันทร์แสงกุล
12. นายธนภูมิ ฑีฆะวัฒนดำรงกุล
13. นายกัญจน์ กุณธูป
14. นายแดนยุทธ จันทร์เศรษฐี
15. นายอภิศักดิ์ เพ็งพิทักษ์
16. นายเอกชัย เสนานุช
17. นางสาวทิพย์สุคนธ์ เนื้อทอง
18. นางสาวสุธีรา วรรณภพ
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 17 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมบนบก ฐานหลุมผลิต L53-B แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 12346 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
นครปฐม
17 ก.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
2 โครงการ โรงพยาบาลเอกชัย (ส่วนขยาย) 11056 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรสาคร
29 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
3 โครงการ MARINA GRAND PATTAYA 10745 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
21 ก.ย. 2559 อื่นๆ
4 โครงการ โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง 10385 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครศรีธรรมราช
04 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
5 โครงการ The Terminal Q 9972 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงราย
16 มี.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
6 โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น (ส่วนขยาย) 9786 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ขอนแก่น
26 ม.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
7 โครงการ โรงพยาบาลราษฎร์นรา จังหวัดนราธิวาส 9799 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นราธิวาส
19 ม.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
8 โครงการ Notting Hill The Exclusive Charoenkrung 9416 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 พ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
9 โครงการ Bella B Hotel ของบริษัท คฤหาสน์สราสินี จำกัด 9330 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
28 ต.ค. 2558 เปิดดำเนินการ Monitor 3/2560
10 โครงการ โรงพยาบาลศรีระยอง (ส่วนขยาย) จังหวัดระยอง 9314 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ระยอง
12 ต.ค. 2558 เปิดดำเนินการ
11 โครงการ The Treasure 9656 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
28 พ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ
12 โครงการ The Chapter Condominium 9545 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ลำปาง
27 มี.ค. 2558 เปิดดำเนินการ
13 โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก ระยะที่ 3 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 9750 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุพรรณบุรี
29 ก.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2563
14 The Grand A.D Jomtien Beach Pattaya ของบริษัท เอ.ดีเฮ้าส์ จำกัด 9081 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
10 ก.ย. 2557 เปิดดำเนินการ
15 โครงการ The Absolute I @ Phahol Chiangrai 7830 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงราย
07 ส.ค. 2557 เปิดดำเนินการ
16 โครงการ My Hip Condo 2 7264 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
08 ก.ย. 2556 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2556
17 โครงการรัชดา - ลาดพร้าว คอมเพล็กซ์ 3785 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
03 ส.ค. 2552 เปิดดำเนินการ monitor 1/2556