แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 มิถุนายน 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 13/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 20 เม.ย. 2562
หมดอายุวันที่ 19 เม.ย. 2565
เลขทะเบียน นิติ 37
 
ที่อยู่ : 19/1-2 ซ.อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้องเลขที่ 7D ถ.ถนนวิภาวดีรังสิต ต.จอมพล อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2272-2727
โทรสาร : 0-2272-2728
อีเมล : admin@greener.co.th
เว็บไซต์ : http://www.greenerconsultant.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายคมกฤช ยิ้มเจริญ
2. นางสาววีณา แซ่ลี้
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 20 คน คือ
1. นายสรศักดิ์ ธรรมมาพิทักษ์พร
2. นางดรุณี กิตติธรกุล
3. นางสาวบุญฑริก ลีวงศ์ธนวิทย์
4. นายพงศ์สฤษดิ์ นกเกษม
5. นายคณิน ตุงคะเสน
6. นายนัฐพร เกียงมะโน
7. นางสาวพิมพรรณ ปัดไธสง
8. นางสาวกุลวดี ตรามะณี
9. นายชวฤทธิ์ ชะรอยรัมย์
10. นางสาวณัฏฐ์วสินทร์ โสภา
11. นางสาวณัฐธิดา สองจันทึก
12. นางสาวปิยะธิดา ร่วมสุข
13. นางสาวชวนพิศ ศรีบุญเรือง
14. นางสาวณัฐพร พันกุล
15. นางสาวจารุวรรณ มานุ้ย
16. นายภาณุพงษ์ สถิตวัฒนาพร
17. นางสาวอนุทิดา งอมสระคู
18. นางสาวธนัสถา บุญวิชัย
19. นางสาวอนุทิดา งอมสระคู
20. นางสาวธนัสถา บุญวิชัย
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 77 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการท่าเทียบเรือสยามสงขลา ของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) 15364 คมนาคม
สงขลา
14 มิ.ย. 2564 อื่นๆ
2 โครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่ ของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) 14810 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
ชลบุรี
12 ต.ค. 2563 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
3 โครงการโรงงานหลอมสแตนเลสแท่งและผลิตท่อสแตนเลส ของบริษัท อาร์เมย์ไท จำกัด 15106 อุตสาหกรรม 19 มิ.ย. 2563 เปิดดำเนินการ
4 โครงการ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 14359 อุตสาหกรรม
ระยอง
25 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
5 โครงการโรงแรม S3 CHATEAU 13642 โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม
ประจวบคีรีขันธ์
14 ส.ค. 2562 เปิดดำเนินการ
6 โครงการ สวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 เฟส 5 13036 อุตสาหกรรม
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
05 ก.พ. 2562
7 โครงการ ท่าเทียบเรือ เอ็น พี สงขลา 12442 คมนาคม
สงขลา
20 ส.ค. 2561 ยังไม่ได้ดำเนินการ
8 โครงการ สถานีไฟฟ้าย่อยสำหรับ TERMINAL 21 PATTAYA 12247 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 13 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
9 โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น และเคลือบผิว (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 11147 อุตสาหกรรม
ระยอง
18 ก.ย. 2560 เปิดดำเนินการ
10 โครงการ โรงแรม ไอบิส สไตล์ บางกอก รัชดาภิเษก 11039 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
11 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พัฒนาท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์เหลว ในเขตจังหวัดระยอง (ครั้งที่ 2) 11001 คมนาคม
ระยอง
24 ก.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
12 โครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า จังหวัดราชบุรี ของบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด 10805 พลังงาน
ราชบุรี
12 เม.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
13 โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด 10785 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
30 มี.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
14 โครงการ โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด 25.9 เมกะวัตต์ ของบริษัท อู่ทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด 10755 พลังงาน
สุพรรณบุรี
29 มี.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
15 โครงการ จัดสรรที่ดินเซอร์แมท หัวหิน 10658 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
19 ม.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
16 โครงการโรงงานไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด 46 เมกะวัตต์ ของบริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด 10665 พลังงาน
ปัตตานี
04 ม.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2564
17 โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตรายและหน่วยผลิตไฟฟ้าขนาด 9.6 เมกะวัตต์ 10631 อุตสาหกรรม
ราชบุรี
06 ธ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
18 โครงการ เดอะ คริสตัล บลิส ของบริษัท เอ.บี.เดคคอร์เรท จำกัด 10472 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
11 ต.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
19 โครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ของบริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด 10457 อุตสาหกรรม
ฉะเชิงเทรา
12 ก.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2564
20 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตสุรามอลต์ จังหวัดกำแพงเพชร 10280 อุตสาหกรรม
กำแพงเพชร
27 มิ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2564

หน้าที่ 1 จาก 4 หน้า
1 2 3 4 >>