แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 08 ตุลาคม 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 29/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 13 ม.ค. 2562
หมดอายุวันที่ 12 ม.ค. 2565
เลขทะเบียน นิติ 35
 
ที่อยู่ : 204 เมืองทอง 2/3 ซ.ซอยพัฒนาการ 53 ถ.ถนนพัฒนาการ ต.สวนหลวง อ.เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2322-5758 มือถือ : 089-813-5940
โทรสาร : 0-2322-5759
อีเมล : top-class204@hotmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 3 คน คือ
1. นายดิเรก รัตนวิชช์
2. นางสาวเจติยา ขวัญมา
3. นางกัญญ์ณพิชญ์ สบประสงค์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 5 คน คือ
1. นางลัลล์ณิชา จันทรุพันธุ์
2. นายธนรักษ์ เข็มลา
3. นางสาวพรพรรณ เลิศกิจมั่นคง
4. นางสาวศิริรัตน์ พลซา
5. นางสาวนิตญา แสนคำภา
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 99 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของนายกริช ว่องสันตติวานิช คำขอประทานบัตรที่ 1/2562 14909 เหมืองแร่
บึงกาฬ
18 ธ.ค. 2563 อื่นๆ
2 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 4/2560 14692 เหมืองแร่
ฉะเชิงเทรา
03 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 14368 เหมืองแร่
ขอนแก่น
29 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
4 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2559 14364 เหมืองแร่
สตูล
08 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2561 14432 เหมืองแร่
นครราชสีมา
03 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 3/2559 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 1/2559, 2/2559, 4/2559 และประทานบัตรที่ 31125/16017 14227 เหมืองแร่
พะเยา
พะเยา
09 ธ.ค. 2562 เปิดดำเนินการ
7 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 4/2559 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 1/2559, 2/2559, 3/2559 และประทานบัตรที่ 31125/16017 14228 เหมืองแร่
พะเยา
พะเยา
09 ธ.ค. 2562 เปิดดำเนินการ
8 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2559 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 1/2559, 3/2559, 4/2559 และประทานบัตรที่ 31125/16017 14232 เหมืองแร่
พะเยา
09 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
9 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย เพื่ออุสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตร 5/2558 (ประทานบัตรที่ 33693/16400) 14332 เหมืองแร่
บึงกาฬ
17 มิ.ย. 2562 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
10 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 155/2558 14331 เหมืองแร่
สระบุรี
06 มิ.ย. 2562 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
11 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 13/2558 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 14/2558 12906 เหมืองแร่
ลำปาง
28 ม.ค. 2562 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
12 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 127/2538 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองแร่เดียวกันกับประทานบัตรที่ 28655/15227 และประทานบัตรที่ 28654/15228 14333 เหมืองแร่
สระบุรี
24 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
13 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 9/2542 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 10/2542 12800 เหมืองแร่
สระบุรี
03 ธ.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2564
14 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 10/2542 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 9/2542 12799 เหมืองแร่
สระบุรี
03 ธ.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2564
15 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2559 12487 เหมืองแร่
ขอนแก่น
24 ก.ย. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
16 โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 3/2555 12233 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
11 มิ.ย. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
17 โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแร่แอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 7/2558 12234 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
11 มิ.ย. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2564
18 โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ คำขอประทานบัตรที่ 2/2558 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 30217/15577 และประทานบัตรที่ 30234/15864 11886 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
12 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
19 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และแร่ฟลูออไรต์ คำขอประทานบัตรที่ 19/2555 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25912/16080 11887 เหมืองแร่
ลำพูน
12 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
20 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 1/2559 11615 เหมืองแร่
ชุมพร
23 ม.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2564

หน้าที่ 1 จาก 5 หน้า
1 2 3 4 5 >>