แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 29/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 13 ม.ค. 2562
หมดอายุวันที่ 12 ม.ค. 2565
เลขทะเบียน นิติ 35
 
ที่อยู่ : 204 เมืองทอง 2/3 ซ.ซอยพัฒนาการ 53 ถ.ถนนพัฒนาการ ต.สวนหลวง อ.เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2322-5758 มือถือ : 089-813-5940
โทรสาร : 0-2322-5759
อีเมล : top-class204@hotmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 3 คน คือ
1. นายดิเรก รัตนวิชช์
2. นางสาวเจติยา ขวัญมา
3. นางกัญญ์ณพิชญ์ สบประสงค์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 5 คน คือ
1. นางลัลล์ณิชา จันทรุพันธุ์
2. นายธนรักษ์ เข็มลา
3. นางสาวพรพรรณ เลิศกิจมั่นคง
4. นางสาวศิริรัตน์ พลซา
5. นางสาวนิตญา แสนคำภา
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 71 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 13/2558 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 14/2558 12906 เหมืองแร่
ลำปาง
28 ม.ค. 2562 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
2 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 9/2542 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 10/2542 12800 เหมืองแร่
สระบุรี
03 ธ.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2564
3 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 10/2542 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 9/2542 12799 เหมืองแร่
สระบุรี
03 ธ.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2564
4 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2559 12487 เหมืองแร่
ขอนแก่น
24 ก.ย. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
5 โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 3/2555 12233 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
11 มิ.ย. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
6 โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแร่แอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 7/2558 12234 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
11 มิ.ย. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2564
7 โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ คำขอประทานบัตรที่ 2/2558 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 30217/15577 และประทานบัตรที่ 30234/15864 11886 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
12 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
8 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และแร่ฟลูออไรต์ คำขอประทานบัตรที่ 19/2555 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25912/16080 11887 เหมืองแร่
ลำพูน
12 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
9 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 1/2559 11615 เหมืองแร่
ชุมพร
23 ม.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2564
10 โครงการหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด ประทานบัตรที่ 30328/16342 (เดิมคำขอประทานบัตรที่ 17/2557) 11264 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
27 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
11 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนขาว คำขอประทานบัตรที่ 23/2557 11138 เหมืองแร่
สระบุรี
08 ก.ย. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
12 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนขาว คำขอประทานบัตรที่ 21/2550 11139 เหมืองแร่
สระบุรี
08 ก.ย. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
13 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31943/15870 11077 เหมืองแร่
บุรีรัมย์
29 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
14 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2558 11075 เหมืองแร่
มุกดาหาร
09 ส.ค. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
15 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 5/2557 (ประทานบัตรเลขที่ 33136/16406) 10989 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
03 ก.ค. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2564
16 โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ และแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมเซรามิก คำขอประทานบัตรที่ 5/2557 ร่วมแผนผังเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 4/2557 และประทานบัตรที่ 16178/16091 10917 เหมืองแร่
ตาก
07 มิ.ย. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
17 โครงการเหมืองแร่ยิปซัม คำขอประทานบัตรที่ 15/2556 10886 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
16 พ.ค. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
18 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 32833/16288 ร่วมแผนผังเดียวกันกับประทานบัตรที่ 32827/16014 10885 เหมืองแร่
เลย
15 พ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
19 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2558 10778 เหมืองแร่
กระบี่
13 มี.ค. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
20 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33928/16300 10701 เหมืองแร่
นครพนม
10 ก.พ. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564

หน้าที่ 1 จาก 4 หน้า
1 2 3 4 >>