แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 00032 /2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 07 ธ.ค. 2563
หมดอายุวันที่ 06 ธ.ค. 2566
เลขทะเบียน นิติ 23
 
ที่อยู่ : 16,18 ซ.ซอยนวมินทร์ 98 ถ.- ต.คันนายาว อ.เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2948-6014-8
โทรสาร : 0-2948-6013
อีเมล : pdc_con@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://www.pdc-consultant.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายมนูญ แสงเพลิง
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 20 คน คือ
1. นายเศวต คลายนาทร
2. นางมิ่งขวัญ ม่วงหมื่นสุข
3. นายภคพร แก้วประสิทธิ์
4. นายอุเทน เกตุแก้ว
5. นางสาวกฤษดาพร บัวแสง
6. นายวีรยุทธ ผรณเกียรติ์
7. นางสาวภรณ์ภิตา พงศ์ประสิทธิ์
8. นางสาวรุจิกานต์ เสนาคง
9. นางสาวชุดติมาพร ธรรมวิฐาน
10. นายรัฐพล แพรัตกุล
11. นางสาวสุธิดา นรดี
12. นางสาวสมฤทัย ภูหวดน้อย
13. นางสาวภาวิณี จิตต์ศรัทธา
14. นางสาวจันทร์จิรา ภาโสม
15. นางสาววาลิกา ภาณุพินทุ
16. นายพรรณนพ ลิ่มหุ่น
17. นายรณกร แสงเพลิง
18. นางสาววาลิกา ภาณุพินทุ
19. นายพรรณนพ ลิ่มหุ่น
20. นายรณกร แสงเพลิง
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 34 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ เชื่อมโครงข่ายถนนสาย ก ผังเมืองรวม เมืองพระนครศรีอยุธยา ไปยัง ทล.3469 13577 คมนาคม
พระนครศรีอยุธยา
17 มิ.ย. 2562
2 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 211 13358 คมนาคม
หนองคาย
31 พ.ค. 2562
3 โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ของกรมทางหลวง 13972 คมนาคม
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
15 พ.ค. 2562 อื่นๆ
4 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางหลวงหมายเลข 3646 อ.อรัญประเทศ-ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน-สตึงบท) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 13261 คมนาคม
สระแก้ว
01 เม.ย. 2562
5 โครงการ สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 10289 คมนาคม
กาฬสินธุ์
14 มิ.ย. 2559 อื่นๆ
6 โครงการ บ้านเอื้ออาทรสุขสวัสดิ์ (หมอบาง) ระยะที่ 3/2 5967 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
23 พ.ค. 2555 เปิดดำเนินการ มาตรการป้องกัน 1/2558
7 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสหกรรมชนิดปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตร 58/2538 (ประทานบัตรเลขที่ 25573/16063) 4237 เหมืองแร่
เพชรบูรณ์
05 ม.ค. 2553 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
8 โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย - เกาะลันตาใหญ่ อำเภอลันตา จังหวัดกระบี่ 5078 คมนาคม
กระบี่
23 ธ.ค. 2552 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
9 โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 7783 คมนาคม
ระยอง
24 มิ.ย. 2551 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
10 โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์และแร่ฟอสเฟส ประทานบัตรที่ 32633/16119 3267 เหมืองแร่
กาญจนบุรี
15 ก.พ. 2551 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
11 โครงการเหมืองแร่ควอทซ์ ประทานบัตรที่ 12936/15955 2508 เหมืองแร่
ประจวบคีรีขันธ์
26 พ.ค. 2548 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
12 โครงการโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ส่วนขยาย 2458 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 มี.ค. 2548 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
13 โครงการเคหะชุมชนปทุมธานี 1800 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
22 ม.ค. 2545 เปิดดำเนินการ
14 โครงการพัทยา อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ 1784 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
11 ธ.ค. 2544 เปิดดำเนินการ
15 โครงการเคหะชุมชนพญาไท 1767 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 ต.ค. 2544 อื่นๆ
16 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวมอาคาร B-15 และ B-16 1749 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
20 ก.ย. 2544 เปิดดำเนินการ
17 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม สแควร์-เอ (SQ-A) 1702 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
21 มิ.ย. 2544 เปิดดำเนินการ
18 โครงการเหมืองแร่หินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 32423/15650 1640 เหมืองแร่
สระบุรี
30 ม.ค. 2544 เปิดดำเนินการ
19 โครงการเหมืองแร่บอลเคลย์ ประทานบัตรที่ 31111/15519 ของบริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1612 เหมืองแร่
เชียงราย
14 พ.ย. 2543 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ
20 โครงการทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 1483 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พิษณุโลก
05 เม.ย. 2543 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>