แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 มิถุนายน 2566

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 8/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 17 เม.ย. 2561
หมดอายุวันที่ 16 เม.ย. 2564
เลขทะเบียน นิติ 22
 
ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารกำแพงเพชรวิวัฒน์ ชั้น 2 ซอย 2 ถ.เทศบาลรังสฤษฏ์ใต้ ต.ลาดยาว อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2375-2400
โทรสาร : 0-2374-4537
อีเมล : infoasd@asdecon.com
เว็บไซต์ : http://www.asdecon.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาวนุชนรินท์ กาหลง
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 3 คน คือ
1. นางสาวอัญชลี พุ่มเข็ม
2. นายนิวรรณ รังษีสว่าง
3. นางสาวเบ็ญจวรรณ เรืองสุข
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 60 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ I-Sanook Resort & Suite Hua Hin 11798 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
28 ก.พ. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
2 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เอมมี่ เอ็นจีวี ปราจีนบุรี 11812 พลังงาน
ปราจีนบุรี
14 ก.พ. 2561 อื่นๆ
3 โครงการ โรงพยาบาลเปาโล รังสิต (ส่วนขยาย) 11739 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
13 ก.พ. 2561 เปิดดำเนินการ
4 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ บี.พี.เอ. อินเตอร์เทรด ชลบุรี (ขาเข้ากรุงเทะฯ) และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ บี.พี.เอ. อินเตอร์เทรด ชลบุรี 2 (ขาออกกรุงเทพฯ) 11618 โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมัน เชื้อเพลิงทางท่อ
ชลบุรี
16 ม.ค. 2561 อื่นๆ
5 โครงการ AccomPark (แอ็คคอมพาร์ค) 11197 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
11 ต.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
6 โครงการ ทางหลวงแนวใหม่ สาย บ.นาไคร้ - อ.คำชะอี ตั้งอยู่ที่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอหนองสูง และอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 11089 คมนาคม
มุกดาหาร
กาฬสินธุ์
21 ส.ค. 2560 อยู่ระหว่างก่อสร้าง
7 โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน อ.หล่มสัก - แยก อ.คอนสาร 10358 คมนาคม 22 ก.ค. 2559 ยังไม่ได้ดำเนินการ
8 โครงการ เลสโต คอนโด (สุขุมวิท 113) 10114 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
04 พ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
9 โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ (ส่วนขยาย) 9767 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
12 ม.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
10 โครงการ Rangsit residence 9375 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
23 พ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ
11 โครงการ LK Tower 9146 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
19 ส.ค. 2558 เปิดดำเนินการ
12 โครงการ รัตน์ชา 7705 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 ก.พ. 2558 เปิดดำเนินการ
13 โครงการ Star Residence 7462 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
09 เม.ย. 2557 เปิดดำเนินการ
14 โครงการ บ้านอิ่มเอม 7191 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
20 ม.ค. 2557 เปิดดำเนินการ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านอิ่มเอม 1/2557 0/0
15 โครงการ บ้านเพียงเพลิน 7188 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
16 ม.ค. 2557 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557
16 โครงการอาคารสำนักงานแห่งใหม่ประจำ โรงงานระยอง 7041 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ระยอง
15 ต.ค. 2556 เปิดดำเนินการ
17 โครงการ SP Condominium 7288 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
05 ก.ย. 2556 เปิดดำเนินการ
18 โครงการ Centrio Condominium Phuket 7039 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
10 ส.ค. 2556 เปิดดำเนินการ
19 โครงการโรงแรม พีดี เจ้าหลาว 6781 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
จันทบุรี
13 มี.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
20 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV Mother & Conventional Station ราชบุรี 2 6495 พลังงาน
ราชบุรี
ราชบุรี
14 ก.ย. 2555 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า
1 2 3 >>